Výtvarná súťaž - Ondrej Zimka, inšpirácie

29.04.2019 13:28

Pri príležitosti konania jubilejnej výstavy nášho kysuckého rodáka a profesionálneho maliara Ondreja Zimku s názvom FAFA sa konala pod záštitou Galérie mesta Čadca a Domu kultúry výtvarná súťaž pre deti "O najkrajšiu fašiangovú masku". 

Za celú kolekciu prác žiakov z nášho výtvarného odboru nám bola udelená Mimoriadna cena za originálny prístup, kreativitu a vynikajúcu výtvarnú úroveň prihlásených prác. Samostatne ocenené boli aj práce konkrétnych žiakov nášho výtvarného odboru: Sára Plazáková, Alexandra Sýkorová, Veronika Pagáčová, Aneta Najdeková, Lenka Najdeková, Nela Najdeková, Nataša Vanáková. Prvé miesto a hlavnú cenu, ručne maľovaný obraz od samotného Ondreja Zimku, získal náš žiak Filip Matuškovič. 

Zo všetkých prihlásených detských výtvarných prác je pripravovaná aj samostatná výstava v priestoroch Galérie mesta Čadca alebo Domu kultúry, o ktorej vás budeme včas informovať, kde budete mať možnosť sami posúdiť ich umeleckú úroveň. Už teraz sa na ňu spolu s vami veľmi tešíme! 

Rovnako by sme chceli zablahoželať kolektívu žiakov z nášho výtvarného odboru, ktorí získali strieborné pásmo so súborom diel v 3. ročníku bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže Cesta čiary, ktorú organizovala ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici. Gratulujeme!

 

Fotogaléria: Výtvarná súťaž Ondrej Zimka