Výtvarný ateliér na diaľku november 2020

07.12.2020 22:25

Ďakujeme 

všetkým našim mladým výtvarníkom, ich rodičom a pedagógom VO

za tvorivý a nápaditý prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Výtvarný ateliér na diaťku si môžete pozrieť:

klik: youtu.be/oRgRn-M6CPo