Vyučovanie od pondelka 15.3.2021

02.04.2021 22:24
Aktualita 12.marca 2021 (piatok)

Vážení rodičia, milí žiaci, 

krízový štáb mesta Čadca vydal nové rozhodnutie, s ktorým sa môžte oboznámiť na web stránke mesta Čadca zo dňa 11.3.2021. Vvyučovanie v našej ZUŠ v hlavnej budove a v elokovanom pracovisku Raková  naďalej pokračuje od pondelka 15.3.2021 pre žiakov individuálneho štúdia ZUŠ (okrem predmetu spev a hra na dychové hudobné nástroje), ktorí sú na prvom stupni základných škôl. Podmienky vyučovania v ZUŠ sú také isté ako pre základné školy (čestné vyhlásenie pre rodičov).

Dovoľujeme si zverejniť najnovšie čestné vyhlásenie Príloha č. 11c - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie home office a súhlas so spracovaním údajov .docx  , a vyhlásenie o bezinfekčnosti klik: príl 8a Čest vyhl a súhl so sprac údajov úprava 8.2.2021.docx 

Tlačivá sú k dispozícii vytlačené aj v škole. Triedni učitelia vás budú informovať o ďalších podrobnostiach. Tešíme sa na stretnutie v škole.

Opätovne ďakujeme všetkým  rodičom a zákonným zástupcom, ktorí podporili našu ďalšiu existenciu úhradou školného za prvý polrok 2020-2021.

Vedenie a pedagogický zbor ZUŠ J. Potočára v Čadci.