Vyučovanie od pondelka 3. mája 2021

30.04.2021 14:34
Aktualita 30.4.2021
 
Od 03.05.2021
je prezenčné vyučovanie v ZUŠ  povolené iba pre žiakov individuálneho štúdia.

 

Pre skupinové vyučovanie (hudobná náuka, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor) pokračuje vyučovanie dištančne.
Okres Čadca je zaradený od 3.5.2021 medzi červené okresy. 
Zákonný zástupca, žiak nad 18 rokov a zamestnanec školy predložia vyhlásenie o bezinfekčnosti bez povinnosti preukázať sa negatívnym testom.
Dokument MŠVVaŠ SR Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021 bol aktualizovaný v piatok 30.4.2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57. V zmysle uvedených materiálov v červených (2. stupeň varovania) a ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu/areálu školy a školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Celý text aj s vysvetlivkami si môžete pozrieť na odkaze: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/ Ostatné protiepidemiologické opatrenia zostávajú naďalej v platnosti! Vyhlášku ÚVZ SR č. 175/2021 o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest  si môžete pozrieť na odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/19494.pdf