Žiacky CORONAkoncert I. - november 2020

25.11.2020 18:40

Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom, ktorí pomáhali pri zrode nášho prvého žiackeho coronakoncertu, koncertu na diaľku. Prosím pozrite -  klik: youtu.be/o3mhAhO_sq8