Žiacky koncert elokovaného pracoviska Svrčinovec v Čadci

29.11.2017 14:20

Milí rodičia, žiaci, učitelia, priaznivci umenia.

Koncert elokovaného pracoviska ZUŠ Jozefa Potočára, ktorý sa uskutočnil dňa 28. novembra 2017 o 17:00 v koncertnej sále ZUŠ J. Potočára v Čadci predstavil talentované deti, ktoré sú v elokovanom pracovisku vo Svrčinovci . Predstavili sa žiaci z tried učiteľov V. Sojčákovej, J. Bégerovej, T. Bégera, K. Kullovej, T. Korimovej, K. Stašovej, S. Kováčikovej a J. Weglorzovej.