Žiacky koncert elokovanej triedy Raková v kostole

11.12.2018 11:03

O spríjemnenie adventu v kostole v Rakovej sa dňa 9. 12. 2018 postarali žiaci a pedagógovia našej ZUŠ – elokované pracovisko Raková. Nechýbali domáce ani svetové vianočné piesne. Krásnu a príjemnú atmosféru vytvorili rôznorodé komorné zoskupenia a súbory, v ktorých sa vystriedala široká škála nástrojov a spevu. Záver koncertu ukončili spoločne pedagógovia i žiaci skladbou „Poďme bratia do Betlema“, kde si ako hosť na bicích nástrojoch zahral aj pán farár vdp. Janko Uskoba.

Veľmi nás teší, že aj na Rakovej môžeme ľuďom spríjemniť chvíle adventným koncertom a zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným pedagógom, žiakom i správcovi farnosti za milý a ničím nerušený priebeh koncertu.

Fotogaléria: Žiacky koncert elokovanej triedy Raková v kostole