Žiacky vianočný koncert v našej ZUŠ 17.12.2018

19.12.2018 08:22

Aj v našej koncertnej sále žiaci svojimi výkonmi rozžiarili čas vianočný a potešili všetkých prítomných krásnou hudbou. Ďakujeme žiakom i pedagógom hudobného odboru za peknú atmosféru, ktorú pripravili v spolupráci s literárno-dramatickým a výtvarným odborom našej ZUŠ.

Fotogaléria: Žiacky vianočný koncert v ZUŠ 17.12.2018