Žiacky koncert ZUŠ JP, 20.03.2017

21.03.2017 07:47

Zážitok z výkonov našich spevákov, klavíristov a huslistov nám priniesol prvý jarný žiacky koncert v pondelok 20.3.2017. Plná koncertná sála znela úprimným potleskom, ktorým poslucháči odmenili výborné výkony účinkujúcich. Ďakujeme žiakom za umelecký zážitok a učiteľom za prípravu a klavírny sprievod.