Žiacky koncert ZUŠ JP, 22.03.2017

23.03.2017 09:32

My sme malí muzikanti.... by mohlo znieť sálou našej ZUŠ v stredu podvečer, kedy sme potleskom ďakovali našim mladým muzikantom za umelecký zážitok, ich pedagógom za prípravu a korepetítorom za hudobný sprievod.