FKH 2024

20. ROČNÍK FKH Čadca 2024

(Festival komornej hudby Čadca 2024 sa koná v dňoch 3. - 6. júna 2024)

PROGRAMY FEST DNÍ klik:

Propozície_FKH_Čadca_2024 web.pdf

Rozpisy festivalových dní:

3. jún 2024 (pondelok)

       Štvorručná hra na klavíri, hra na dvoch klavíroch     

4. jún 2024 (utorok)

       Spevácke zoskupenia s maximálnym počtom účinkujúcich spevákov 20,
so sprievodom klavíra, resp. a capella, príp. inštrumentálnej skupiny.
Vítaná je korepetícia v podaní žiakov. Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené aj účinkovanie pedagóga.

5. jún 2024 (streda)

1.    Zoskupenia drevených a plechových dychových nástrojov s možnosťou kombinácie s iným nástrojom, kde dominantné postavenie v zoskupení majú dychové nástroje. Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené aj účinkovanie pedagóga.

2.    Gitarové zoskupenia s možnosťou kombinácie so sláčikovým nástrojom, dreveným dychovým nástrojom, kde dominantné postavenie v zoskupení majú gitary.

6. jún 2024 (štvrtok)

1.    Sláčikové zoskupenia bez sprievodu i so sprievodom klavíra
s možnosťou kombinácie s gitarou, dreveným dychovým nástrojom, kde  dominantné postavenie v zoskupení majú sláčikové nástroje.

       Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené aj účinkovanie pedagóga.

 
Spoločná skladba záverečného koncertu FKH 2024:
Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli (Obrázky zo Slovenska) pre sláčiky a spevácky zbor
zaznejú tri časti: Keď sa vlci zišli - Hlboký jarček - Husičky popolavé
NOTY: