XII. ročník Hudobnej Bielej Oravy - súťaž

26.04.2023 22:12

            Dňa 25.apríla 2023 sa konal XII. ročník Hudobnej Bielej Oravy, regionálnej klavírnej súťaže. Interpretačné umenie jednotlivých klaviristov hodnotila odborná porota, v zložení Mgr.art. Michael Berki, ArtD., ktorý bol predseda poroty, ďalej Mgr. Zuzana Srogončíková Melicharová a Bc. Tomáš Buc, Dis.art., ml. Ďakujeme našim žiačkam Marianne Škorvánkovej (PŠ) a Emílii Husákovej (3/2/I.) za vzornú reprezentáciu našej ZUŠ J. Potočára v Čadci. Budeme im držať prsty na celoslovenskej súťaži v Starej Ľubovni 25.5. 2023. 

Mgr. Monika Michalisková, DiS.art.

 

Fotogaléria: XII. ročník Hudobnej Bielej Oravy - súťaž