Počas letných prázdnin si zamestnanci školy musia vyčerpať riadnu dovolenku, služba počas letných prázdnin je v škole zabezpečená každý pracovný deň v čase od 9:00 do 11:00 hod.


Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2018/19:

ZADELENIE ŽIAKOV INDIVIDUÁLNEHO ŠTÚDIA ZUŠ J. Potočára Čadca 2018-2019.pdf (274937)

 

originál rozhodnutia o prijatí si zákonný zástupca môže prevziať v ZUŠ J. Potočára Čadca v termíne od 2.7.2018 do 13.7.2018 v čase od 9:00 do 11:00 hod., prípadne v prvom septembrovom týždni. Kópiu zasielame na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške.

Žiak je povinný v termíne od 3.9. do 7.9.2018 

zapísať sa u uvedeného učiteľa (v zozname zadelených žiakov) pre určenie rozvrhu hodín. 

 

PRIJÍMAČKY 2018

RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY J. POTOČÁRA, ŠKOLSKÁ 945, 022 01 ČADCA

OZNAMUJE, ŽE TALENTOVÉ SKÚŠKY DO PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA V ZUŠ (BUDÚCI 1. ROČ. ZŠ)

A DO ZÁKLADNÉHO ŠTÚDIA (PRE ŽIAKOV ZŠ, ŠTUDENTOV SŠ,VŠ) A ŠTÚDIA PRE DOSPELÝCH

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 SA USKUTOČNIA V DŇOCH:

OD 14. MÁJA DO 18. MÁJA 2018 /PONDELOK -PIATOK/ V ČASE OD 13.30 DO 16.30 HODINY

A OD 11. JÚNA DO 15. JÚNA 2018/PONDELOK -PIATOK/ V ČASE OD 13.30 DO 16.30 HODINY

K ZÁPISU JE POTREBNÉ PRINIESŤ RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA

PRE VYPLNENIE PRIHLÁŠKY A ČESTNÉHO VYHLÁSENIA RODIČA.

PLAGÁT PRIJÍMAČKY 2018: 18 Prijímačky ZUŠ 2018.pdf (740016)

TLAČIVÁ platné pre rok 2018 klik: Prijímacie konanie

Festival komornej hudby Čadca 2018

  KLIK: FKH Čadca 2018

 

 

Vítame Vás na stránkach našej školy.

    Zriaďovateľom ZUŠ je Mesto Čadca, naša ZUŠ nesie čestný názov po hudobnom pedagógovi a dirigentovi doc. Jozefovi Potočárovi (*1920 Skalité, +2002 Bratislava), ktorý ZUŠ udelilo Ministerstvo školstva SR v roku 2006 za výborné výsledky pri výchove a vzdelávaní detí v ZUŠ.

    V školskom roku 2017/2018 navštevuje ZUŠ J. Potočára v Čadci 915 žiakov, 493 žiakov v hudobnom odbore, 278 vo výtvarnom odbore, 53 v tanečnom odbore a 91 v literárno-dramatickom odbore. Žiakom sa venuje 60 učiteľov školy.

Našu ZUŠ nájdete na adrese Školská 945/12, Čadca.

Aktuality

Návšteva Kysuckej knižnice

26.05.2018 21:34
Vo štvrtok 17....

Výchovné koncerty pre MŠ

26.05.2018 21:31
V stredu...

Absolventi prvej časti

21.05.2018 22:58
Srdečne...

CELOSLOVENSKÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ PETRA DVORSKÉHO V KOŠICIACH

18.05.2018 09:25
V dňoch...

Prehrávky elokovaného pracoviska Raková v Čadci

16.05.2018 09:39

Vrútky - 17. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov

03.05.2018 13:57
DOSIAHNUTÉ...

Školská klavírna prehliadka 2018

25.04.2018 09:51
Dňa 23....

Žiacky koncert 25.04.2018

23.04.2018 22:09
Žiacky...

Móda budúcnosti pohľadom našich žiakov VO

23.04.2018 22:01
Jarné mesiace...

Školská gitarová prehliadka 2018

20.04.2018 22:14
   ...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>