ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JOZEFA POTOČÁRA V ČADCI

Srdečne Vás pozývame na koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci „Čas vianočný je v nás...“

Koncert sa bude konať v Dome kultúry v Čadci, 10.12.2018 o 17:00 (pondelok). Vstup voľný.

Teší sa na Vašu účasť kolektív ZUŠ J.Potočára v Čadci.

DŇA 10.12.2018 (PONDELOK) sa všetci vyučujúci a žiaci v čase svojho vyučovania zúčastnia  prípravy a realizácie Vianočného koncertu našej ZUŠ v Dome kultúry v Čadci.

Generálka učitelia 10:00 - Generálka žiaci 13:00 - Koncert 17:00. 

V BUDOVE ZUŠ BUDE IBA SLUŽBA.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v termíne od 15.novembra 2018 sa budú konať triedne ZRPŠ  spojené s triednymi prehrávkami žiakov. Srdečne Vás pozývame.

Rozpis je zverejnený v priestoroch ZUŠ.

 

Vítame Vás na stránkach našej školy.

    Zriaďovateľom ZUŠ je Mesto Čadca, naša ZUŠ nesie čestný názov po hudobnom pedagógovi a dirigentovi doc. Jozefovi Potočárovi (*1920 Skalité, +2002 Bratislava), ktorý ZUŠ udelilo Ministerstvo školstva SR v roku 2006 za výborné výsledky pri výchove a vzdelávaní detí v ZUŠ.

    V školskom roku 2018/2019 navštevuje ZUŠ J. Potočára v Čadci 858 žiakov, 493 žiakov v hudobnom odbore, 243 vo výtvarnom odbore, 38 v tanečnom odbore a 65 v literárno-dramatickom odbore. Žiakom sa venuje 60 učiteľov školy.

Našu ZUŠ nájdete na adrese Školská 945/12, Čadca.

Aktuality