ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JOZEFA POTOČÁRA V ČADCI 2020_2021

KONCERT ABSOLVENTOV HO 2020/2021
TABLO ABSOLVENTOV 2020/2021: Tablo HO 2021
 
Prijímacie konanie
pre záujemcov o štúdium v našej ZUŠ sa uskutoční:
v budove ZUŠ JP, Školská 945, Čadca
14. - 18. júna 2021 denne 13:30 - 16:30 hod.
Elokované pracovisko v ZŠ M. Mravca Raková
Utorok 15. júna 2021, 13:00 - 17:00 hod.
Elokované pracovisko v ZŠ Svrčinovec
Štvrtok 17. júna 2021, 13:30 - 17:00 hod
Prihlášku možno vyplniť elektronicky pred príchodom na prijímacie konanie do ZUŠ, bude však k dispozícii aj v budove ZUŠ v tlačenej forme. 
Vypísaním elektrovickej prihlášky sa nové dieťa ešte nestáva žiakom školy, dieťa musí prísť osobne na prijímacie konanie.
Najmladších žiakov prijímame vo veku, ktorý je predpokladom zaradenia do 1. triedy ZŠ v šk. roku 2021-2022.
Vážení rodičia, 
od septembra 2021 prechádza naša ZUŠ na elektronickú správu dokumentov programom iZUŠ (klik: iZUŠ), ktorý významne zjednoduší prácu vedúcim pracovníkom pri riadení školy, učiteľom pri vypĺňaní tlačív, rodičom a žiakom skvalitní komunikáciu so školou a zlepší informovanosť širokej verejnosti. 
Pre aktualizáciu údajov žiakov prosíme o vyplnenie prihlášky do 30.6.2021 aj rodičov žiakov, ktorí už sú žiakmi našej ZUŠ.
Ďakujeme za pomoc pri inovácii komunikácie našej školy s rodičmi a žiakmi.
ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA
 
Vyučovanie v ZUŠ od 24.05.2021

ZUŠ Jozefa Poočára Čadca je v plnej prevádzke 

pri zachovaní všetkých predpísaných preventívnych opatrení určených pre školy. Pre zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov platí, že predkladajú vyhlásenia o bezinfekčnosti bez povinnosti testu.

MÁJOVÉ POHLADENIE OD NAŠICH MALÝCH UMELCOV
prosím, pozrite si ďalšie z koncertov na diaľku
KLIK: 
Pozývame Vás do výtvarného ateliéru na diaľku - apríl 2021
 
KONCERTY online:
 
Želáme pekné veľkonočné sviatky v rodinnom kruhu 
a dúfame, že sa čo najskôr stretneme so všetkými žiakmi,
rodičmi a kolegami osobne v našej škole.
Kolektív ZUŠ J. Potočára
 
 
Aktualita 26.3.2021
Ďalším koncertom na diaľku sme sa rozlúčili so zimou. 
 
 
Aktualita 12.marca 2021 (piatok)

Vážení rodičia, milí žiaci, 

krízový štáb mesta Čadca vydal nové rozhodnutie, s ktorým sa môžte oboznámiť na web stránke mesta Čadca zo dňa 11.3.2021. Vvyučovanie v našej ZUŠ v hlavnej budove a v elokovanom pracovisku Raková  naďalej pokračuje od pondelka 15.3.2021 pre žiakov individuálneho štúdia ZUŠ (okrem predmetu spev a hra na dychové hudobné nástroje), ktorí sú na prvom stupni základných škôl. Podmienky vyučovania v ZUŠ sú také isté ako pre základné školy (čestné vyhlásenie pre rodičov).

Dovoľujeme si zverejniť najnovšie čestné vyhlásenie Príloha č. 11c - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie home office a súhlas so spracovaním údajov .docx  , a vyhlásenie o bezinfekčnosti klik: príl 8a Čest vyhl a súhl so sprac údajov úprava 8.2.2021.docx 

Tlačivá sú k dispozícii vytlačené aj v škole. Triedni učitelia vás budú informovať o ďalších podrobnostiach. Tešíme sa na stretnutie v škole.

Opätovne ďakujeme všetkým  rodičom a zákonným zástupcom, ktorí podporili našu ďalšiu existenciu úhradou školného za prvý polrok 2020-2021.

Vedenie a pedagogický zbor ZUŠ J. Potočára v Čadci.

 
nájdi si svoj predmet a kontakt na učiteľa
 
 

Vítame Vás na stránkach našej školy.

    Zriaďovateľom ZUŠ je Mesto Čadca, naša ZUŠ nesie čestný názov po hudobnom pedagógovi a dirigentovi doc. Jozefovi Potočárovi (*1920 Skalité, +2002 Bratislava), ktorý ZUŠ udelilo Ministerstvo školstva SR v roku 2006 za výborné výsledky pri výchove a vzdelávaní detí v ZUŠ.

    V školskom roku 2020/2021 navštevuje ZUŠ J. Potočára v Čadci 822 žiakov, 495 žiakov v hudobnom odbore, 238 vo výtvarnom odbore, 24 v tanečnom odbore a 65 v literárno-dramatickom odbore. Žiakom sa venuje 51 učiteľov školy.

Našu ZUŠ nájdete na adrese Školská 945/12, Čadca.

ZUŠ

<< 1 | 2 | 3

Aktuality

Letná škola speváckeho oddelenia

23.06.2021 09:52
Letná škola...

Letná škola LDO

21.06.2021 12:15
Pozdravujeme...

Letná škola sláčikového oddelenia

15.06.2021 13:51
Milí...

Letná škola pre našich malých výtvarníkov

15.06.2021 13:45
Pozdravujeme...

Absolventi ZUŠ JP 2020/2021

12.06.2021 22:28
KONCERT...

Náš moderný informačný systém iZUŠ pre školský rok 2021-2022

31.05.2021 11:20
Vážení...

Prijímacie konanie na šk.r. 2021/2022

31.05.2021 11:18
ELEKTRONICKÁ...

Vyučovanie v ZUŠ JP od 17.05.2021

12.05.2021 22:18
Vyučovanie v...

MÁJOVÉ POHLADENIE OD NAŠICH MALÝCH UMELCOV

04.05.2021 13:21
MÁJOVÉ...

Jarný hudobný pozdrav triedy p.uč. P. Bírovej

03.05.2021 09:12
Jarný hudobný...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>