PRE ŽIAKOV ZUŠ J.POTOČÁRA

Piatok 16.02.2024
Klavírne interpretačné kurzy klik: PRE ŽIAKOV ZUŠ Jozefa Potočára
Lektor: MgA. Jana Vondráčková, Ph.D.
Časový harmonogram :      9:00 klavírny koncert MgA. Jana Vondráčková, Ph.D.
                                          9:45 – 12 00 kurzy
                                          12:00 – 13 00 obedná prestávka
                                          13:00 – 17 00 kurzy
Počet žiakov:  10