PRE ŽIAKOV ZUŠ J.POTOČÁRA

Piatok 16.02.2024
Klavírne interpretačné kurzy klik: PRE ŽIAKOV ZUŠ Jozefa Potočára

Dňa 16. februára 2024 sa v našej ZUŠ J. Potočára v Čadci konali tradičné klavírne kurzy, primárne pre žiakov našej školy. Tento rok pod vedením MgA. Jany Vondráčkovej, Ph.D. z Fakulty umění,Katedry klávesových nástrojů Ostravskej univerzity. Ďakujeme jej za neopakovateľné umelecké zážitky, ktoré nám venovala počas svojho sólového koncertu, kde zazneli diela:

Sonáta f moll op. 57 "Appassionata" od L. van Beethovena

Scherzo h moll op. 20  a Balada g moll op. 23.  od F. Chopina.

Ďakujeme jej za čas, ktorý venovala našim žiakom počas otvorených hodín, kde mohli načerpať nové informácie k lepšiemu používaniu svojho hracieho aparátu, či umeleckého vnímania.

V neposlednom rade patrí veľká vďaka vedeniu našej školy, ktoré podporuje akékoľvek aktivity podporujúce rozvoj žiakov a ich pedagógov.

Zúčastnení žiaci sú z klavírnych tried pedagógov:

 Mgr. Moniky Michaliskovej, DiS.art.

 Richarda Bareša, DiS. art.

 Mgr. art. Michala Pavlíka

Lektor: MgA. Jana Vondráčková, Ph.D.
Časový harmonogram :      9:00 klavírny koncert MgA. Jana Vondráčková, Ph.D.
                                          9:45 – 12 00 kurzy
                                          12:00 – 13 00 obedná prestávka
                                          13:00 – 17 00 kurzy
Počet žiakov:  10