ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JOZEFA POTOČÁRA V ČADCI 2023/2024

Vážení rodičia a priatelia našej ZUŠ,

srdečne Vás pozývame na 20. ročník celoslovenského Festivalu komornej hudby Čadca 2024, ktorý sa bude konať 3.-6. júna 2024 v ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci. Festivalu sa zúčastní prihlásených 435 žiakov a 48 pedagógov zo ZUŠ Slovenska a Českej republiky, organizátormi festivalu sú pedagógovia našej ZUŠ a účastníkmi festivalu budú aj žiaci našej ZUŠ. V uvedených dňoch sa vyučovanie nekoná tradičným spôsobom, ale žiaci sa môžu zúčastniť po dohode s triednym učiteľom niektorého dňa festivalu. Bude nám potešením, ak sa i Vy zúčastníte záverečného Koncertu laureátov Festivalu komornej hudby Čadca 2024, ktorý sa bude konať v Dome kultúry v Čadci - Divadelná sála 6. júna 2024 (štvrtok) o 16:00. Hlavnú festivalovú cenu venuje primátor mesta Čadca Matej Šimášek. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Peter Bytčanek, riaditeľ ZUŠ JP Čadca

PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre školský rok 2024/2025

13.-17. MÁJ 2024 a 10.-14. JÚN 2024

v uvedených dňoch od 13:30 do 16:30 v budove ZUŠ JP v Čadci

Elokované pracovisko ZŠ M. Mravca Raková

prijímacie skúšky 13.6.2024,  13:00 - 16:30

Pred príchodom s dieťaťom na prijímačky vyplňte elektronickú prihlášku

klik: ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

vytlačenú a podpísanú prineste na prijímačky v uvedených dňoch.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JOZEFA POTOČÁRA V ČADCI 2023/2024

Zriaďovateľom ZUŠ je Mesto Čadca, naša ZUŠ nesie čestný názov po hudobnom pedagógovi a dirigentovi doc. Jozefovi Potočárovi (*1920 Skalité, +2002 Bratislava), ktorý ZUŠ udelilo Ministerstvo školstva SR v roku 2006 za výborné výsledky pri výchove a vzdelávaní detí v ZUŠ. V školskom roku 2023/2024 navštevuje ZUŠ J. Potočára v Čadci 782 žiakov, 414 žiakov v hudobnom odbore, 262 vo výtvarnom odbore, 24 v tanečnom odbore a 82 v literárno-dramatickom odbore. Žiakom sa venuje 46 učiteľov školy. ZUŠ JP má hlavnú budovu na adrese Čadca, Školská 945/12, Čadca a 1 elokované pracovisko v ZŠ M. Mravca - Raková, č. 950.