ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JOZEFA POTOČÁRA V ČADCI 2020_2021

Aktualita 19.4.2021
Vyučovanie v ZUŠ od 19.4.2021 pokračuje v rovnakom režime ako v minulom týždni.
Prezenčné vyučovanie je určené iba pre žiakov individuálneho vyučovania hudobného odboru okrem spevu a dychových nástrojov, ktorí sú vo veku 1. stupňa ZŠ.
 
Pozývame Vás do výtvarného ateliéru na diaľku - apríl 2021
 
KONCERTY online:
 
Želáme pekné veľkonočné sviatky v rodinnom kruhu 
a dúfame, že sa čo najskôr stretneme so všetkými žiakmi,
rodičmi a kolegami osobne v našej škole.
Kolektív ZUŠ J. Potočára
 
 
Aktualita 26.3.2021
Ďalším koncertom na diaľku sme sa rozlúčili so zimou. 
 
 
Aktualita 12.marca 2021 (piatok)

Vážení rodičia, milí žiaci, 

krízový štáb mesta Čadca vydal nové rozhodnutie, s ktorým sa môžte oboznámiť na web stránke mesta Čadca zo dňa 11.3.2021. Vvyučovanie v našej ZUŠ v hlavnej budove a v elokovanom pracovisku Raková  naďalej pokračuje od pondelka 15.3.2021 pre žiakov individuálneho štúdia ZUŠ (okrem predmetu spev a hra na dychové hudobné nástroje), ktorí sú na prvom stupni základných škôl. Podmienky vyučovania v ZUŠ sú také isté ako pre základné školy (čestné vyhlásenie pre rodičov).

Dovoľujeme si zverejniť najnovšie čestné vyhlásenie Príloha č. 11c - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie home office a súhlas so spracovaním údajov .docx  , a vyhlásenie o bezinfekčnosti klik: príl 8a Čest vyhl a súhl so sprac údajov úprava 8.2.2021.docx 

Tlačivá sú k dispozícii vytlačené aj v škole. Triedni učitelia vás budú informovať o ďalších podrobnostiach. Tešíme sa na stretnutie v škole.

Opätovne ďakujeme všetkým  rodičom a zákonným zástupcom, ktorí podporili našu ďalšiu existenciu úhradou školného za prvý polrok 2020-2021.

Vedenie a pedagogický zbor ZUŠ J. Potočára v Čadci.

 
nájdi si svoj predmet a kontakt na učiteľa
 
 

Vítame Vás na stránkach našej školy.

    Zriaďovateľom ZUŠ je Mesto Čadca, naša ZUŠ nesie čestný názov po hudobnom pedagógovi a dirigentovi doc. Jozefovi Potočárovi (*1920 Skalité, +2002 Bratislava), ktorý ZUŠ udelilo Ministerstvo školstva SR v roku 2006 za výborné výsledky pri výchove a vzdelávaní detí v ZUŠ.

    V školskom roku 2020/2021 navštevuje ZUŠ J. Potočára v Čadci 822 žiakov, 495 žiakov v hudobnom odbore, 238 vo výtvarnom odbore, 24 v tanečnom odbore a 65 v literárno-dramatickom odbore. Žiakom sa venuje 51 učiteľov školy.

Našu ZUŠ nájdete na adrese Školská 945/12, Čadca.

Aktuality

Výtvarný ateliér na diaľku - apríl 2021

18.04.2021 19:31
Pozývame Vás...

Jarné online koncerty marec - apríl 2021

07.04.2021 21:26
KONCERTY...

Rozlúčka so zimou marec 2021

02.04.2021 22:25
Ďalším...

Vyučovanie od pondelka 15.3.2021

02.04.2021 22:24
Aktualita...

Aktualita 1.marca 2021 (pondelok)

26.02.2021 21:49
Aktualita...

Vyučovanie po prázdninách od 22.2.2021

26.02.2021 21:30
Aktualita...

Prezenčné vyučovanie od 8.2.2021

07.02.2021 14:19
Aktualita...

Priebežné hodnotenie vyučovania

05.02.2021 10:23
Aktualita...

Polročné hodnotenie 2020-2021

25.01.2021 20:33
Aktualita...

Skríningové testovanie v meste Čadca

22.01.2021 22:19
V meste Čadca...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>