Archív článkov

ZUŠ J. Potočára v Čadci začína vyučovať dištančnou formou

19.10.2020 12:16
Riaditeľ Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci po konzultácii so zriaďovateľom školy v zmysle vnútornej smernice o zabezpečení dištančného vzdelávania ZUŠ JP v Čadci č.01/2020 zo dňa 26.8.2020 rozhodol o prechode na dištančnú formu vyučovania za týchto podmienok: Dištančné vzdelávanie sa...

UZATVORENIE ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca

12.10.2020 14:29
D ô l e ž i t ý   O Z N A M  ! ! ! z rozhodnutia krízového štábu mesta čadca zo dňa 12.10.2020 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom covid 19   základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti...

Prerušenie skupinového vyučovania

11.10.2020 19:50
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodnutím zo dňa 11.10.2020, Číslo 2020/17294:1-A1810, s účinnosťou od 12....

ROZVRH Hudobná náuka 1. polrok 2020_21

07.09.2020 16:00
Č a d c a R a k ov á

Prijímacie konanie 2020_21 SEPTEMBER 2020

15.08.2020 09:30
Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu o prijímacom konaní na šk.r. 2020_21: Prijímacie konanie sa uskutoční v budove ZUŠ JP v Čadci  3.9-10.9.2020 v čase 13:30 -16:30 hod. Elokované pracovisko Raková  3.9.2020 do 10.9.2020  13:00 - 16:00 Elokované pracovisko...

Informácia k otváraniu škôl od 1.6.2020

29.05.2020 22:20
Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu  k otváraniu škôl od 1.6.2020:  klik: https://www.mestocadca.sk/koronavirus/2020/opatrenia-prijate-v-reakcii-na-koronavirus-sa-budu-postupne-uvolnovat.html Výpis s www. stránky mesta Čadca: V súvislosti s postupným uvoľňovaním...

Úprava školného za 2. polrok 2019_2020

02.05.2020 22:23
Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vás informovali o platbe príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (tzv. školné) pre našu ZUŠ, v čase „koronakrízy“. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 sú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V tejto...

Spustili sme elektronickú komunikáciu

22.03.2020 22:35
Nájdite si kontakt na svojho učiteľa podľa odboru ZUŠ, následne predmet, ktorý u nás navštevujete: Hudobný odbor - Literárno-dramatický odbor - Tanečný odbor - Výtvarný odbor

ZRUŠENÝ Žiacky koncert 11.03.2020

09.03.2020 10:26
V súvislosti so šírením korona vírusu COVID - 19 sa koncert 11.marca 2920 o 17:00 hod. NEKONÁ!

Interpretačné kurzy 2020

27.02.2020 18:39
Tretí rok naša škola úspešne organizuje interpretačné kurzy. Pod vedením významných lektorov sa máme my, učitelia možnosť zdokonaliť vo svojej práci, poznať nové trendy vo vyučovaní, a v konečnom dôsledku interpretácii na hudobnom nástroji. Žiaci pod vedením skúsených umelcov...
Záznamy: 1 - 10 zo 182
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>