Archív článkov

OKTÓBROVÉ BEL CANTO 2023

04.09.2023 21:50
Srdečne pozývame do Čadce na Októbrové Bel canto 2023, ktoré sa uskutoční 27. októbra 2023  (piatok) v ZUŠ J. Potočára v Čadci. Propozície: Októbrové Bel Canto 2023.pdf (191935) POZOR! nové číslo účtu na úhradu poplatku od 27.9.2023.  IBAN: SK24 0900 0000 0052 0787...

Naši najmladší muzikanti 21.6.2023

24.06.2023 21:46
Naši malí muzikanti z prípravného štúdia úspešne postúpili do základného štúdia svojim záverečným koncertom 21.6.2023. Sme hrdí na super vystúpenia našich mladých kolegov a držíme im palce v ďalšom štúdiu v našej ZUŠ. Poďakovanie patrí pedagógom za trpezlivú prácu v škole a rodičom, ktorí...

Beskydská heligonka v Ostravici

21.06.2023 21:27
V sobotu 17.6.2023 sa žiaci z triedy p. uč. Mgr. Miroslava Hrtúsa zúčastnili súťažnej prehliadky heligonkárov Beskydská heligonka v Ostravici (ČR). V kategórii "Juniori mladší" (do 12 rokov) porota udelila 3. miesto a cenu starostky obce Miroslave Heglasíkovej (1. roč.) a 1. miesto spolu s celkovým...

Školská klavírna súťaž 30.5.2023

20.06.2023 16:15
Dňa 30. mája 2023 sa v našej ZUŠ J. Potočára uskutočnila školská klavírna súťaž v sólovej a 4 ručnej hre na klavíri. Jednotlivé výkony žiakov hodnotila porota v zložení Mgr.art. Tomáš Vrškový, Mgr. Monika Michalisková, DiS.art., Richard Bareš, Dis.art. Po vyhodnotení jednotlivých kategórií si žiaci...

Celoslovenská súťaž La Guitaromanie 2023

01.06.2023 21:29
Dňa 31. 5. 2023 sa konal 3. ročník celoslovenskej súťaže "La Guitaromanie 2023" v priestoroch Turčianskej galérie v Martine. Celkovo sa zúčastnilo 61 gitaristov z celého Slovenska. Našu školu reprezentoval žiak Michal Golis z triedy p. uč. Márie Kozovej, ktorý získal strieborné pásmo v I.A...

Druhý koncert absolventov 4.roč. 2.časti I.stupňa

24.05.2023 22:23
Druhý koncert absolventov 4. ročníka 2. časti I. stupňa, sa uskutočnil 24. mája (streda) 2023 o 17:00 hod. v Koncertnej sále ZUŠ. Zhliadli sme pekné interpretačné výkony našich absolventov. Tešíme sa, že nám pripravili pekný umelecký zážitok.

Koncert elokovaného pracoviska ZUŠ J. Potočára v Rakovej 31.5.2023

22.05.2023 21:19
Srdečne Vás pozývame na koncert elokovaného pracoviska ZUŠ J. Potočára v Rakovej, ktorý sa uskutoční v Koncertnej sá le ZUŠ v ČADCI 31.5.2023. Tešíme sa na vašu účasť.

Prvý koncert absolventov 4. ročníka 2. časti I. stupňa

22.05.2023 19:38
Prvý koncert absolventov 4. ročníka 2. časti I. stupňa, ktorý sa uskutočnil 22. mája (pondelok) 2023 o 17:00 hod. v Koncertnej sále našej ZUŠ nám priniesol umelecký zážitok z pekných interpretačných výkonov našich absolventov. Tešíme sa, že svojim interpretačným umením budú ďalej odovzdávať krásu...

Zlaté pásmo a Cena poroty v Košiciach pre sláčikový orchester našej ZUŠ

17.05.2023 21:06
Dňa 12. mája 2023 sa v Košiciach v Spojenej škole sv. Košických mučeníkov uskutočnil 1. ročník medzinárodnej súťaže malých komorných telies. ZUŠ J. Potočára reprezentovalo sláčikové zoskupenie pod vedením Juliany Weglorzovej a v spolupráci s Jurajom Mariakom, ktorý huslistov...

Koncert absolventov 4. ročníka 1. časti I. stupňa

14.05.2023 21:52
Koncert absolventov 4. ročníka 1. časti I. stupňa sa uskutočnil 17. mája 2023 (streda) o 17:00 hod. v Koncertnej sále našej ZUŠ. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a pedagógom za pekný zážitok.
Záznamy: 1 - 10 zo 269
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>