Archív článkov

Predvianočné koncerty a PF 2021

21.12.2020 21:31
Pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2021  Vám želá kolektív ZUŠ J. Potočára v Čadci.  K predvianočnému času si Vás dovoľujeme pozvať na dva koncerty na diaľku našich žiakov: PRVÝ ČAS VIANOČNÝ:  youtu.be/Zy-fsMDZRKk DRUHÝ ČAS...

Malý koncert na diaľku triedy p. uč. O. Hollmannovej

15.12.2020 13:13
Ďakujeme žiakom, ich rodičom a priateľom, ktorí sa podieľali na príprave malého koncertu na diaľku.  klik: youtu.be/pUfex7JJSeo

Výtvarný ateliér na diaľku november 2020

07.12.2020 22:25
Ďakujeme  všetkým našim mladým výtvarníkom, ich rodičom a pedagógom VO za tvorivý a nápaditý prístup k dištančnému vzdelávaniu. Výtvarný ateliér na diaťku si môžete pozrieť: klik: youtu.be/oRgRn-M6CPo

Husľová ONLINE súťaž Akadémia umení Banská Bystrica

30.11.2020 10:12
Akadémia umení v Banskej Bystrici, katedra orchestrálnych nástrojov pripravila pre mladé talenty husľovú súťaž, ktorá sa v čase pandémie COVID 19 uskutoční online. Zastúpenie v tejto prestížnej medzinárodnej súťaži bude mať aj ZUŠ J. Potočára Čadca vďaka talentovaným žiakom zo sláčikového...

Druhý CORONAkoncert - november 2020

27.11.2020 00:07
Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom, ktorí pomáhali pri zrode nášho prvého žiackeho coronakoncertu, koncertu na diaľku. Prosím pozrite  Žiacky CORONAkoncert II. - november 2020 klik: youtu.be/xvWFhAmO8s0

Žiacky CORONAkoncert I. - november 2020

25.11.2020 18:40
Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom, ktorí pomáhali pri zrode nášho prvého žiackeho coronakoncertu, koncertu na diaľku. Prosím pozrite -  klik: youtu.be/o3mhAhO_sq8

Jesenné COVIDprehrávky trieda p.uč. Petry Bírovej

21.11.2020 18:55
  Aj v tomto nepriaznivom čase sme predsa spolu. Ďakujem. PB youtu.be/0zvlZF3BINQ

ZUŠ J. Potočára v Čadci začína vyučovať dištančnou formou

19.10.2020 12:16
Riaditeľ Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci po konzultácii so zriaďovateľom školy v zmysle vnútornej smernice o zabezpečení dištančného vzdelávania ZUŠ JP v Čadci č.01/2020 zo dňa 26.8.2020 rozhodol o prechode na dištančnú formu vyučovania za týchto podmienok: Dištančné vzdelávanie sa...

UZATVORENIE ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca

12.10.2020 14:29
D ô l e ž i t ý   O Z N A M  ! ! ! z rozhodnutia krízového štábu mesta čadca zo dňa 12.10.2020 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom covid 19   základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti...

Prerušenie skupinového vyučovania

11.10.2020 19:50
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodnutím zo dňa 11.10.2020, Číslo 2020/17294:1-A1810, s účinnosťou od 12....
Záznamy: 1 - 10 zo 189
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>