Archív článkov

Druhý CORONAkoncert - november 2020

27.11.2020 00:07
Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom, ktorí pomáhali pri zrode nášho prvého žiackeho coronakoncertu, koncertu na diaľku. Prosím pozrite  Žiacky CORONAkoncert II. - november 2020 klik: youtu.be/xvWFhAmO8s0

Žiacky CORONAkoncert I. - november 2020

25.11.2020 18:40
Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom, ktorí pomáhali pri zrode nášho prvého žiackeho coronakoncertu, koncertu na diaľku. Prosím pozrite -  klik: youtu.be/o3mhAhO_sq8

Jesenné COVIDprehrávky trieda p.uč. Petry Bírovej

21.11.2020 18:55
  Aj v tomto nepriaznivom čase sme predsa spolu. Ďakujem. PB youtu.be/0zvlZF3BINQ

ZUŠ J. Potočára v Čadci začína vyučovať dištančnou formou

19.10.2020 12:16
Riaditeľ Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci po konzultácii so zriaďovateľom školy v zmysle vnútornej smernice o zabezpečení dištančného vzdelávania ZUŠ JP v Čadci č.01/2020 zo dňa 26.8.2020 rozhodol o prechode na dištančnú formu vyučovania za týchto podmienok: Dištančné vzdelávanie sa...

UZATVORENIE ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca

12.10.2020 14:29
D ô l e ž i t ý   O Z N A M  ! ! ! z rozhodnutia krízového štábu mesta čadca zo dňa 12.10.2020 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom covid 19   základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti...

Prerušenie skupinového vyučovania

11.10.2020 19:50
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodnutím zo dňa 11.10.2020, Číslo 2020/17294:1-A1810, s účinnosťou od 12....

ROZVRH Hudobná náuka 1. polrok 2020_21

07.09.2020 16:00
 Č A D C A RAKOVÁ SVRČINOVEC

Prijímacie konanie 2020_21 SEPTEMBER 2020

15.08.2020 09:30
Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu o prijímacom konaní na šk.r. 2020_21: Prijímacie konanie sa uskutoční v budove ZUŠ JP v Čadci  3.9-10.9.2020 v čase 13:30 -16:30 hod. Elokované pracovisko Raková  3.9.2020 do 10.9.2020  13:00 - 16:00 Elokované pracovisko...

Informácia k otváraniu škôl od 1.6.2020

29.05.2020 22:20
Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu  k otváraniu škôl od 1.6.2020:  klik: https://www.mestocadca.sk/koronavirus/2020/opatrenia-prijate-v-reakcii-na-koronavirus-sa-budu-postupne-uvolnovat.html Výpis s www. stránky mesta Čadca: V súvislosti s postupným uvoľňovaním...

Úprava školného za 2. polrok 2019_2020

02.05.2020 22:23
Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vás informovali o platbe príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (tzv. školné) pre našu ZUŠ, v čase „koronakrízy“. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 sú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V tejto...
Záznamy: 41 - 50 zo 225
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>