ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JOZEFA POTOČÁRA V ČADCI 2021-2022

Vážení rodičia, 
prosíme, neposielajte na vyučovanie do ZUŠ svoje dieťa, ak je jeho trieda v základnej, príp. strednej škole v povinnej karanténe.
Prosíme, kontaktujte v takomto prípade učiteľa ZUŠ a dohodnite s ním ďalší postup.
 
Zápis žiakov do ročníkov k triednym učiteľom a zápis na hudobnú náuku:
budova ZUŠ JP Čadca
 2.9.2021 (štvrtok) 8:00-13:00
3.9.2021 (piatok) 10:00-16:00
6.9.2021 (pondelok) - 10.9.2021 (piatok) 12:00 - 17:00
elok. pracovisko ZŠ Svrčinovec
3.9.2021(piatok) 10:00-13:00
elok. pracovisko ZŠ M.Mravca Raková
6.9.2021 (pondelok) 12:00-16:00
info Mgr. A. Jarabicová (0903 759478)
Rozhodnutie o prijatí žiakov na štúdium v ZUŠ JP Čadca na základe prijímacích skúšok pre školský rok 2021-2022 
Vzhľadom na spoločenskú situáciu je možné prijímacie konanie predĺžiťaž do 7.9.2021. Prosím vyplňte elektronickú prihlášku a príďte s dieťaťom do ZUŠ JP do 7.9.2021 na zápis. 
Prijímacie konanie
pre záujemcov o štúdium v našej ZUŠ sa uskutoční:
v budove ZUŠ JP, Školská 945, Čadca
14. - 18. júna 2021 denne 13:30 - 16:30 hod.
Elokované pracovisko v ZŠ M. Mravca Raková
Utorok 15. júna 2021, 13:00 - 17:00 hod.
Elokované pracovisko v ZŠ Svrčinovec
Štvrtok 17. júna 2021, 13:30 - 17:00 hod
Prihlášku možno vyplniť elektronicky pred príchodom na prijímacie konanie do ZUŠ, bude však k dispozícii aj v budove ZUŠ v tlačenej forme. 
Vypísaním elektrovickej prihlášky sa nové dieťa ešte nestáva žiakom školy, dieťa musí prísť osobne na prijímacie konanie.
Najmladších žiakov prijímame vo veku, ktorý je predpokladom zaradenia do 1. triedy ZŠ v šk. roku 2021-2022.
Vážení rodičia, 
od septembra 2021 prechádza naša ZUŠ na elektronickú správu dokumentov programom iZUŠ (klik: iZUŠ), ktorý významne zjednoduší prácu vedúcim pracovníkom pri riadení školy, učiteľom pri vypĺňaní tlačív, rodičom a žiakom skvalitní komunikáciu so školou a zlepší informovanosť širokej verejnosti. 
Pre aktualizáciu údajov žiakov prosíme o vyplnenie prihlášky do 30.6.2021 aj rodičov žiakov, ktorí už sú žiakmi našej ZUŠ.
Ďakujeme za pomoc pri inovácii komunikácie našej školy s rodičmi a žiakmi.
nájdi si svoj predmet a kontakt na učiteľa
 
 

Vítame Vás na stránkach našej školy.

    Zriaďovateľom ZUŠ je Mesto Čadca, naša ZUŠ nesie čestný názov po hudobnom pedagógovi a dirigentovi doc. Jozefovi Potočárovi (*1920 Skalité, +2002 Bratislava), ktorý ZUŠ udelilo Ministerstvo školstva SR v roku 2006 za výborné výsledky pri výchove a vzdelávaní detí v ZUŠ.

    V školskom roku 2020/2021 navštevuje ZUŠ J. Potočára v Čadci 822 žiakov, 495 žiakov v hudobnom odbore, 238 vo výtvarnom odbore, 24 v tanečnom odbore a 65 v literárno-dramatickom odbore. Žiakom sa venuje 51 učiteľov školy.

Našu ZUŠ nájdete na adrese Školská 945/12, Čadca.

Aktuality

Naši žiaci v Slovenskej filharmónii

26.02.2016 22:02
Vystúpenie...
<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22