ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JOZEFA POTOČÁRA V ČADCI 2022/2023

Dňa 1.júna 2023 sa koná v Čadci podujatie 

Deň športu a kultúry k MDD 2023

Naši učitelia a žiaci zabezpečujú pred Domom kultúry Čadca a v Galérii mesta Čadca kultúrnu časť MDD.

ZUŠ J. Potočára bude uzatvorená, vyučovanie sa nekoná, žiaci majú možnosť zúčastniť sa kultúrnej časti MDD podľa pokynov triedneho učiteľa.

Celoslovenský Festival komornej hudby 

Čadca 2023

sa koná v dňoch 5. - 8. júna 2023 v ZUŠ J. Potočára Čadca

POČET ÚČASTNÍKOV FESTIVALU

308 žiakov a 48 pedagógov

klik: FKH ČADCA 2023

 

Prijímacie konanie na štúdium v ZUŠ J. Potočára  Čadci sa bude konať:

hlavná budova  ZUŠ J. Potočára v Čadci - dva termíny:

15.-19. mája 2023 a 12.-16. júna 2023 od 13:30 do 16:30 hod. 

elokované pracovisko v ZŠ M. Mravca Raková:

dňa 15. júna 2023 (štvrtok) od 13:30 do 16:30 hod.

Pred príchodom s dieťaťom na prijímačky vyplňte elektronickú prihlášku:

klik: ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

 vytlačenú a podpísanú prineste na prijímačky v uvedených týždňoch.

 

 

 Zriaďovateľom ZUŠ je Mesto Čadca, naša ZUŠ nesie čestný názov po hudobnom pedagógovi a dirigentovi doc. Jozefovi Potočárovi (*1920 Skalité, +2002 Bratislava), ktorý ZUŠ udelilo Ministerstvo školstva SR v roku 2006 za výborné výsledky pri výchove a vzdelávaní detí v ZUŠ.

    V školskom roku 2022/2023 navštevuje ZUŠ J. Potočára v Čadci 688 žiakov, 408 žiakov v hudobnom odbore, 202 vo výtvarnom odbore, 21 v tanečnom odbore a 57 v literárno-dramatickom odbore. Žiakom sa venuje 44 učiteľov školy.

Našu ZUŠ nájdete na adrese Školská 945/12, Čadca.

 

Aktuality

Školská prehliadka dychové oddelenie

26.03.2016 21:59
Marec je pre...

Koncert žiakov ZUŠ pre seniorov

17.03.2016 22:27
Dňa 16.3.2016...

Koncert žiakov s novým cimbalom 14.03.2016

15.03.2016 11:26
Ďalší z...

Naši žiaci v Slovenskej filharmónii

26.02.2016 22:02
Vystúpenie...
<< 23 | 24 | 25 | 26 | 27