Klavír - husle - spev 2018

    Interpretačné kurzy zabezpečujeme pre žiakov našej ZUŠ, ktorí sa pripravujú na profesnú strednú, príp. vysokú školu. Lektormi sú slovenskí a zahraniční pedagógovia konzervatórií, vysokých škôl a výkonní hudobní umelci. Naši žiaci tak majú možnosť získať ďalšiu skúsenosť a zdokonaliť sa v interpretácii diel popredných hudobných skladateľov.
    Po výbornej skúsenosti s roku 2017 s klavírnym oddelením sme rozšírili ponuku na oddelenie sláčikových hudobných nástrojov a oddelenie spevu.
V utorok a v stredu (20.-21.februára 2018) od 9:30 budú lektori individuálne pracovať so študentmi a o 15:00 v koncertnej sále ZUŠ sa predstavia študenti na internom koncerte. Vo štvrtok 22.februára 2018, po príprave v ZUŠ, sa popoludní študenti a lektori premiestnia do Domu kultúry v Čadci. V spoločenskej sále DK o 16:00 hod. spolu s Kysuckým komorným orchestrom mesta Čadca na verejnom koncerte pre občanov mesta Čadca uvedú diela svetových skladateľov A. Vivaldiho, L. van Beethovena, F. Schuberta, F. Mendelssohna-Bartoldyho a ďalších.
    Interpretačné kurzy podporilo Mesto Čadca ako zriaďovateľ ZUŠ J. Potočára v Čadci. Spoluorganizátorom záverečného koncertu v DK Čadca 22.2.2018 o 16:00  je Dom kultúry v Čadci.

ČASOVÝ ROZPIS 2018:

Interpret_kurzy Čadca 2018 študenti a skladby.docx (45,2 kB)