INTERPRETAČNÉ KURZY 2020

Tretí rok naša škola úspešne organizuje interpretačné kurzy. Pod vedením významných lektorov sa máme my, učitelia možnosť zdokonaliť vo svojej práci, poznať nové trendy vo vyučovaní, a v konečnom dôsledku interpretácii na hudobnom nástroji. Žiaci pod vedením skúsených umelcov a pedagógov dokážu sústredene pracovať a s rešpektom prijímať informácie počas vlastnej interpretácie.  Interpretačné kurzy sa konajú v uvoľnenej atmosfére, kde prebieha komunikácia medzi lektorom, učiteľmi a žiakmi.

22. február 2020 patril huslistom a klaviristom. Klavírne kurzy viedol Mgr. art. Michal Dírer, husľové kurzy Mgr. art. Miroslav Baloga.  Na klavírnych kurzoch sa zúčastnilo 8 žiakov a na husľových 14 žiakov. Pre vysoký počet účastníkov lektori viedli výučbu bez väčšej prestávky. Žiaci získali cerifikáty o absolvovaní interpretačných kurzov. Záver dňa lektori spríjemnili efektným koncertným vystúpením, ktoré žiaci a učitelia ocenili veľkým potleskom. 

Dátum: 22.február 2020, 9:00 hod. Miesto konania: ZUŠ JP Čadca, učebňa HN č. 03

Lektor: Mgr. art. Miroslav Baloga – metodika husľovej hry

Miroslav Baloga, huslista a violista, ktorý okrem pedagogického pôsobenia na Konzervatóriu v Žiline aktívne účinkuje ako sólista alebo člen Klavírneho tria ŠKO Žilina.            

Dátum: 22.február 2020, 9:00 hod. Miesto konania: ZUŠ JP Čadca, koncertná sála

Lektor: Mgr. art. Michal Dírer – metodika hry na klavíri

Michal Dírer spolupracuje v rámci medzinárodných hudobných projektov, s kultúrnymi centrami v Trenčianskom kraji, Slovenským rozhlasom. Pravidelne sa zúčastňuje ako porotca na celoslovenských súťažiach. Účinkuje v Klavírnom triu ŠKO Žilina. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg klavírnej hry na Konzervatóriu v Žiline. Okrem  interpretačnej činnosti sa venuje hudobnej tvorbe.

    

 

Fotogaléria: husle-klavír 2020