husle-klavír 2020

INTERPRETAČNÉ KURZY 2020

Dátum: 22.február 2020, 9:00 hod.

Miesto konania: ZUŠ J. Potočára Čadca, Učebňa hudobnej náuky, č. 03

Lektor: Mgr. art. Miroslav Baloga – metodika husľovej hry

V školskom roku 2019/2020 pokračujeme v organizácii interpretačných kurzov určených predovšetkým pre žiakov a pedagógov našej školy. V tomto roku pozvanie prijal Miroslav Baloga, huslista a violista, ktorý okrem pedagogického pôsobenia na Konzervatóriu v Žiline aktívne účinkuje ako sólista alebo člen Klavírneho tria ŠKO Žilina.            

Dátum: 22.február 2020, 9:00 hod.

Miesto konania: ZUŠ J. Potočára Čadca, Koncertná sála

Lektor: Mgr. art. Michal Dírer – metodika hry na klavíri

Michal Dírer spolupracuje v rámci medzinárodných hudobných projektov, s kultúrnymi centrami v Trenčianskom kraji, Slovenským rozhlasom. Pravidelne sa zúčastňuje ako porotca na celoslovenských súťažiach. Účinkuje v Klavírnom triu ŠKO Žilina. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg klavírnej hry na Konzervatóriu v Žiline. Okrem  interpretačnej činnosti sa venuje hudobnej tvorbe.

 

Interpretačné kurzy budú prebiehať 22. februára 2020 (sobota) v priestoroch ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci od 9:00 hod. Kurzy sú verejné. Pedagóg sa po vypočutí žiaka bude venovať individuálne podľa potreby. Cieľom podujatia je spoznanie nových trendov vo výučbe v hre na hudobnom nástroji, konzultovanie a získanie poznatkov pri riešení technických problémov v interpretácii.