KLAVÍR - SPEV - HUSLE  7.-8. marec 2019

INTERPRETAČNÉ KURZY V ZUŠ JOZEFA POTOČÁRA V ČADCI

(7. a 8. marec 2019)

Existuje jeden jazyk, ktorému rozumejú všetci ľudia a ktorý všetkých spája. Týmto jazykom je hudba. Tešíme sa, že v dobe, kedy sa vo svete preferuje jazykové vzdelanie je stále veľký záujem aj o zdokonaľovanie sa v tomto (trošku netradičnom) jazyku. Dôkazom tejto skutočnosti je nielen to, že našu základnú umeleckú školu navštevuje stále veľké množstvo mladých nádejných umelcov, ale aj to, že aj tento rok mali mnohí z nich záujem zúčastniť sa interpretačných kurzov v speve, v hre na klavíri a v hre na husliach, hoci si práve užívali jarné prázdniny.

Vo štvrtok 7. marca 2019 sa týmto našim hudobníkom venovali dvaja skvelí pedagógovia a umelci. Spevákov počas štvrtkového dopoludnia obdarovala svojimi hudobnými a speváckymi skúsenosťami a vedomosťami Mgr. art. Mária Detvaj Sedlárová, ArtD. vyučujúca spev a hlasovú výchovu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Klaviristi absolvovali interpretačné kurzy u klavírneho pedagóga žilinského konzervatória Mgr. art. Michaela Berkiho, ktorý zakončil štvrtkové interpretačné kurzy svojim krásnym klavírnym koncertom.  Piatok 8. marec 2019 patril našim mladým huslistom. Okrem žiakov našej školy sa kurzov zúčastnili laureáti Festivalu komornej hudby Čadca 2018 zo Žiliny a Dolného Kubína. Kurzy viedol Doc. Jozef Kopelman, významný husľový pedagóg a interpret, ktorý vyučoval na Konzervatóriu B. Bartóka a na Hudobnej akadémii Ferencza Liszta v Budapešti, VŠMU v Bratislave, pôsobil ako koncertný majster a sólista Kyjevského komorného orchestra (Ukrajina)  a Slovenského komorného   orchestra. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg husľovej hry na VŠMU a Konzervatóriu v Bratislave. Je umeleckým riaditeľom a zakladateľom Medzinárodných interpretačných kurzov Musica Arvenzis v Dolnom Kubíne, počas ktorých odovzdáva svoje cenné pedagogické skúsenosti a metodické rady. 

Počas interpretačných kurzov mali naši žiaci už tretí rok možnosť získať ďalšie hudobné skúsenosti, a tiež zdokonaliť sa v interpretácii diel popredných hudobných skladateľov, či v interpretácii piesní rôznych žánrov. Sme radi, že túto ponuku využili a tešíme sa na interpretačné kurzy opäť o rok.

 

Fotogaléria: klavír-spev-husle 2019

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5