Členovia Rady školy ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci školský rok 2022/2023

  1.   Strýčková Viera, Mgr., predseda - Zástupca Rady rodičov

  2.   Jarabicová Adriana, Mgr., podpredseda - Zástupca pedagogických zamestnancov

  3.   Badurová Mária - Delegovaný zástupca zriaďovateľa (MsÚ Čadca)

  4.   Kapusniaková Janka - Zástupca nepedagogických zamestnancov

  5.   Jurištová Patrícia, Mgr. - Zástupca Rady rodičov   

  6.   Šimulák Peter, Mgr.- Delegovaný zástupca zriaďovateľa (MsÚ Čadca)

  7.   Zverec Peter - Delegovaný zástupca zriaďovateľa (MsÚ Čadca)

  8.   Šoporová Silvia, Mgr. - Zástupca Rady rodičov

  9.   Truchlý Michal - Zástupca Rady rodičov

10.   Takáč Peter, Mgr. - Zástupca pedagogických zamestnancov

11.   Vražel Jozef, Ing., JUDr., PhD. - Delegovaný zástupca zriaďovateľa (MsÚ Čadca)