Informácie RŠ ZUŠ JP

  • Prvé stretnutie RŠ ZUŠ JP sa bude konať 3.10.2017 o 15,00 v ZUŠ JP
  • RŠ prerokuje 3.10.2017 Správu o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2016/2017