Prijímacie konanie

    Prijímacie talentové skúšky sa konajú každoročne v termíne máj - jún, počet žiakov na nasledujúci školský rok uzatvárame 30. júna  (Školský zákon)
Tlačivá a predpis platné aj pre rok 2018:

18 Prihl a čest vyhl. ZUŠ JP 2018.doc (187 kB) - editovateľné
18 Prihl a čest vyhl. ZUŠ JP 2018.pdf (487,1 kB)
18 Súhlas so sprac os údajov.docx (49560) - editovateľné
18 Súhlas so sprac os údajov.pdf (508476)

16 vzn 77_88-zmena poplatkov 4_2016.pdf (72,9 kB)