Elektronická komunikácia

Nájdite si kontakt na svojho učiteľa podľa odboru ZUŠ, následne predmet, ktorý u nás navštevujete:

Hudobný odbor - Literárno-dramatický odbor - 

Tanečný odbor - Výtvarný odbor

 

Elektronická komunikácia je zabezpečená podľa Smernice riaditeľa ZUŠ JP Čadca č. 01_2020 o podmienkach, priebehu a výstupoch dištančného vzdelávania v ZUŠ JP Čadca zo dňa 26-8.2020:

Smernica dištančné vyučovanie

ODPORÚČAME výstupy z dištančného vyučovania:
Malý koncert triedy p. uč. O. Hollmannovej
Výtvarný ateliér na diaľku
Husľová súťaž
Žiacky CORONAkoncert II. - november 2020
Žiacky CORONAkoncert I. - november 2020
COVID videoprehrávky triedy p.uč. P. Bírovej