Elektronická komunikácia

Nájdite si kontakt na svojho učiteľa podľa odboru ZUŠ, následne predmet, ktorý u nás navštevujete:

Hudobný odbor - Literárno-dramatický odbor - 

Tanečný odbor - Výtvarný odbor

V prípade dištančného vyučovania si nájde žiak svoj predmet a kontakt na učiteľa:
(dištančné vyučovanie)
 

Elektronická komunikácia je zabezpečená podľa Smernice riaditeľa ZUŠ JP Čadca č. 01_2020 o podmienkach, priebehu a výstupoch dištančného vzdelávania v ZUŠ JP Čadca zo dňa 26.8.2020: