Ochrana osobných údajov

Pre zabezpečenie ochrany osobných údajov prosíme zákonných zástupcov žiakov našej ZUŠ, aby sa zoznámili s tlačivom, ktoré bolo spracované pre našu školu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Bližšie podrobnosti o bezpečnostnej dokumentácii školy: