Voľné pracovné miesta

30.06.2022

Zverejňujeme ponuku pracovného miesta pre kvalifikovaného učiteľa hry na ľudové nástroje a kvalifikovaného učiteľa literárno-dramatického odboru ZUŠ podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., príloha č. 1, 1. diel, V. časť o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.