Festival komornej hudby Čadca 2017 sa konal 5. - 8. júna 2017

Sekcie:
Štvorručný klavír - pondelok - v ZUŠ
Spevácke komorné zoskupenia- utorok - v ZUŠ
Zoskupenia dychových nástrojov - streda - v ZUŠ
Gitarové zoskupenia - streda - v ZUŠ
Sláčikové zoskupenia - štvrtok - v ZUŠ
Záverečný koncert v Dome kultúry Čadca - štvrtok  8.júna 2017 o 16:30
 
FOTOGALÉRIA FKH 2017: