FKH Čadca 2023

Propozície FKH Čadca 2023 web.pdf 

FKH Čadca 2023

(Festival komornej hudby Čadca 2022 sa koná v dňoch 5. - 8. júna 2023)

Rozpisy festivalových dní:

5. jún 2023 (pondelok)

       Štvorručná hra na klavíri, hra na dvoch klavíroch     

6. jún 2023 (utorok)

       Spevácke zoskupenia s maximálnym počtom účinkujúcich spevákov 20,
so sprievodom klavíra, resp. a capella, príp. inštrumentálnej skupiny.
Vítaná je korepetícia v podaní žiakov. Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené aj účinkovanie pedagóga.

7. jún 2023 (streda)

1.    Zoskupenia drevených a plechových dychových nástrojov s možnosťou kombinácie s iným nástrojom, kde dominantné postavenie v zoskupení majú dychové nástroje. Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené aj účinkovanie pedagóga.

2.    Gitarové zoskupenia s možnosťou kombinácie so sláčikovým nástrojom, dreveným dychovým nástrojom, kde dominantné postavenie v zoskupení majú gitary.

8. jún 2023 (štvrtok)

1.    Sláčikové zoskupenia bez sprievodu i so sprievodom klavíra
s možnosťou kombinácie s gitarou, dreveným dychovým nástrojom, kde  dominantné postavenie v zoskupení majú sláčikové nástroje.

       Pri náročnom klavírnom sprievode je povolené aj účinkovanie pedagóga.


 

klik: Elektronické prihlášky FKH 2023

Spoločná skladba záverečného koncertu FKH 2023:
Jan Václav Stamic - Sinfonia G dur (1. a 3. časť)
NOTY: