Prihlášky FKH 2020

ODKAZY NA ELEKTRONICKÉ PRIHLÁŠKY:

Štvorručná hra na klavíri, hra na dvoch klavíroch - 8. jún 2020 (pondelok): 

PRIHLÁŠKA KLAVÍR  

 

Zoskupenie drevených a plechových dychových nástrojov - 9. jún 2020 (utorok): 

PRIHLÁŠKA DYCHY

Gitarové zoskupenie a zoskupenie gitara + iný nástroj - 9. jún 2020 (utorok):

PRIHLÁŠKA GITARY

 

Klasický komorný spev - 10. jún 2020 (streda): 

PRIHLÁŠKA KLASIKA SPEV

Moderný, muzikálový a populárny komorný spev - 10. jún 2019 (streda): 

PRIHLÁŠKA POP SPEV

 

Sláčikové zoskupenie bez sprievodu i so sprievodom klavíra - 11. jún 2020 (štvrtok): 

PRIHLÁŠKA SLÁKY