Literárno-dramatický odbor - 2019/2020

Matysová Eva, vedúca odboru
Bytčanková Lenka, Mgr. art.
Čanecká Miroslava, Mgr. art. - t.č. MD
Jurgová Dagmar, Mgr.
Šimášková Olga
Štekláčová Dagmar, Mgr.