Literárno-dramatický odbor - 2021/2022

 
november 2020

Milé naše detičky, milí rodičia

Prešiel mesiac a aj keď sme si mysleli, že sa čoskoro uvidíme, všetko dopadlo inak .Chýbate nám, ale keďže sa tak skoro asi nestretneme, vymysleli sme pre Vás aspoň nejaké mini-úlohy z našich pripravovaných divadelných  hier, do ktorých sme sa s chuťou na začiatku školského roka pustili.

Pondelok

Naši najmenší sa na chvíľu premenia na učiteľov hudobnej výchovy a naučia svojich rodičov pesničku "Hniezdo" z hry Jarabinka. Text pesničky máte vložený vo svojich žiackych knižkách. Okrem toho sa môžete zahrať na akékoľvek zvieratko z našej rozprávky /vtáčik, mravec, dažďovka/,  alebo aj iné, ktoré sa do hniezda tety vrany zatúla. Zvieratká z našej rozprávky žijú v hniezde, ktoré sa stalo pre nich novým domovom. Skúste vymyslieť tanček - choreografiu, ktorú si spoločne naši zvierací kamaráti zatancujú a my sa ju potom od Vás radi naučíme. Vaše choreografie využijeme v pripravovanej divadelnej hre o Jarabinke. Tešíme sa na Vás, dúfame, že sa čoskoro uvidíme v našej divadelnej sále.

Utorok

Ahojte naše divadelné prasiatka. Školský rok sme začali veľmi aktívne a nová hra o prasiatkach sa nám zdarne rozbiehala. Škoda, že sme nestihli presne určiť divadelné role. Ale možno aj dobre, pretože takto si môžete vybrať a vyskúšať postavu aká sa Vám páči a vymyslieť pre ňu situácie, dialógy s  komickým charakterom, pretože vieme, že celá hra bude jedna veľká komédia o moderných prasiatkach.  Pripomíname Vám postavy, ktoré sme si už vyskúšali v improvizáciách / traja stavbári, starí mládenci z firmy "NO NAZDAR", 3 prasničky vdova, rozvedená a stará dievka, kaderníčky, stavebný dozor, inšpektorát práce, predavačky, banková úradníčka.........môžeš vymyslieť aj iné postavy do príbehu/.

Pre našich stavbárov-chlapcov sme si pripravili takúto úlohu. Skúsite si pripraviť plán stavby pre zákazníčky, ktorý môžete aj na nakresliť na veľký výkres. Pri návrhu plánu dôjde. Dievčatá vymyslia dialógy k rôznym situáciám, ktoré sa počas hry budú odohrávať. V kaderníctve, na úrade pri vybavovaní úveru na stavbu domu, v rodine, pri návšteve firmy NO NAZDAR. Ktorú situáciu si vyberiete nechávame na Vás. Tešíme sa na Vašu tvorivú fantáziu.

Streda

Ahojte naše stredové divadelníčky. Keďže sme prácu na našom rozprávkovom mini-horore o diabolskej zubárke museli nedobrovoľne prerušiť, spoliehame sa na Vašu domácu tvorivú fantáziu, o ktorej vieme, že jej máte dostatok. Navrhnite v akom kostýme by mohla šialená zubárka vystupovať a akou rečou by mohla rozprávať /dialekt, rečový handicap, tyky.../. Zároveň si pre ňu vytvorte charakter, ktorý bude v žiakoch a divákoch vyvolávať strach. Pokúste sa vytvoriť dialógy postáv, ktoré s ňou prídu do kontaktu /riaditeľ školy, pacienti, rodičia, žiaci, sestrička, upratovačka, školník atď/. Keďže sme sa k pesničke "Zubaňa", ktorá už je vytvorená nedostali, skúste vytvoriť pohyby , krátku choreografiu, ktorú by sme spoločne v rámci pesničky použili. Vytvorte ju z minimalistických komických prvkov. Pohyby môžu znázorňovať zubárkine gestá  pri výkone jej povolania. Ak sa Vám bude dať skúste si požičať z knižnice knihu "Diabolská zubárka" a pre motiváciu si celý príbeh prečítajte. Tešíme sa na naše skoré stretnutie.

Štvrtok a piatok

Ahojte naši najstarší šikovníci - divadelníci. Viete o tom, že máte v rukách kompletné scenáre s vyznačenými postavami, situáciami, dialógmi, monológmi, len sa to už naučiť naspamäť 

Toto ste vy!!! Spoznávate sa  a vaše nálady ???!!! Naša slávna družina, príbeh Žofie sa s Vami začína. Každý viete čo máte robiť, kostýmy sa Vám už šijú, nie že Vám Vaše scenáre   v skrini hnijú!!! Spoliehame sa na Vašu zodpovednosť, samostatnosť, pracovitosť, popustite uzdu svojej fantázii. Vieme, že to viete, veď už nie ste nováčikmi v divadelnom svete!!! Osobný kontakt cez Messenger zostáva v platnosti, tešíme sa na Vás. Čaute!

 Kolektív LDO

 

Asociácia ZUŠ Slovenska poslala zuškám odporúčanie:

Vyučovanie na diaľku LDO

Pondelok

Vážení rodičia, obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste sa našim najmenším žiakom a Vašim ratolestiam pomohli dostať do čarovného sveta divadla aspoň pomocou našej "zuškárskej stránky. Tešíme sa, že sa v tomto ťažkom období spoločne aspoň trochu odreagujete. Zadanie jednotlivých úloh si rozložte v rámci Vášho náročného časového harmonogramu. S novými úlohami sa Vám v dohľadnom čase ozveme.

Prípravné štúdium

- Čítanie scenára "Jarabinka" ako rozprávky. /aby si ho detičky pripomenuli/

- Rodičovská hádanka: Aké zvieratká v príbehu vystupujú?

- Vybrať si jedno zvieratko z príbehu a nakresliť ho podľa vlastnej fantázie /dať mu oblečenie      a doplnky ako človeku/ Napr. Jarabinka - dievčatko, vrabčiaci - nezbední chlapci, dážďovka - slečna parádnica..........

- K danému zvieratku vymyslieť krátku riekanku /pomocou rodičov zapísať/

Úloha pre starších, už školákov

- Aké dobrodružstvo by mohla Jarabinka s kamarátmi Čvirom a Krákom v lese zažiť  /vytvoriť krátky príbeh /

Utorok

Ahojte divadelníci,

Keďže hru Ema a Baron už máme celkom dobre nacvičenú a nevieme či sa nám podarí zúčastniť sa v tomto školskom roku plánovanej súťaže.,  začneme pracovať na novom scenári...... A to je Rozprávka o 3 prasiatkach. Nakoľko vieme, že ste veľmi šikovní a tvoriví, tak nám s novým scenárom pomôžete. Rozprávka vychádza z tradičného príbehu 0 3 prasiatkach, ktoré si postavili dom a o vlkovi, ktorý ich chcel zožrať.

Ale!!! Naša rozprávka bude moderná. Takže tam budú vystupovať 3 rodiny, ktoré si chcú postaviť dom. K tomu potrebujú rôznych odborníkov a úradníkov.

Napr. stavebný úrad /povolenie na stavbu/, predavači v stavebníctve, kolaudačná komisia, reklamný pracovník, stavbári, susedia, rodinní príslušníci, vlk,....a iné osoby a zvieratá  podľa vlastnej fantázie.

Tvoja úloha:

Vyber si jednu postavu a skús vymyslieť dialógy, monológy /alebo aj celý príbeh/ ako by sa mohol odohrávať a pošlite nám ho na mail zo zuškárskej stránky. S Vašou pomocou dáme nový scenár dokopy, aby sme mali čo hrať, keď sa dúfame, čo nevidieť stretneme.

Vieme, že teraz je pre nás všetkých náročné obdobie, ale veríme, že nás celá táto situácia privedie k väčšej samostatnosti a tvorivosti.

Streda

Ahojte dramaťáci, naši šikovní divadelníci,

Divadlo poézie v ktorom sme mali vystupovať s naším predstavením "Klebetnice" sa zatiaľ zrušilo, tak sme si pre Vás pripravili "divadelné domáce úlohy". Veríme, že sa do nich s chuťou zapojíte a s nahrávkami a domácimi videami nás prekvapíte.

Úlohy:☺

- Vyber si jeden predmet vo svojej izbe, napr. stolička, vankúš, papuča,.....

-  Vytvor príbeh, krátku etudu, v ktorej daný predmet oživíš a budeš s ním komunikovať ako

   s kamarátom. Téma je na Tebe. Tento krátky príbeh zapíš ako jednoduchý scenár do tvojho

   divadelného zošita.

- Svoju etudu si daj natočiť na mobil ako krátke video pomocou svojho súrodenca, rodiča......

Tešíme sa, keď si ho spoločne pozrieme.

Ďalšie zadanie budúci týždeň. Prajeme všetkým veľa zdravia.

Štvrtok

Ahojte naši veľkáči dramaťáci,

Naša veľká divadelná premiéra "Žofie Bosniakovej" sa odkladá na neurčito. Ale to neznamená, že nepokračujeme v naštudovaní jednotlivých postáv a situácií  podľa scenára.

Vieme, že je ťažké viesť dialóg bez svojho hereckého partnera, ale veríme, že vy to zvládnete, pretože ste tvoriví a niekedy až moc vynaliezaví ☼ .

Na základe historických prameňov z tohto obdobia, naštudujte si kostýmy, účesy, doplnky, predmety .., ktoré sa v období života Žofie Bosniakovej používali.

Skúste zapojiť svoju predstavivosť čo sa týka vytvorenia scény pre jednotlivé obrazy a zapíšte ich, prípadne nakreslite. Všetky zozbierané zdroje použijeme pri tvorbe jednotlivých scén v rámci celej  divadelnej hry.

Piatok

Ahojte divadelníci,

Viete o tom, že minulý týždeň v nedeľu dávala televízia Markíza rozprávku "Sebechlebskí hudci", ktorá sa odohráva presne v období tureckých vpádov na naše územie? Práve táto časť môže byť inšpiráciou pre obraz  stretnutie Turkov a Tomáša Bosniaka. Pozrite si z archívu túto rozprávku a všímajte si jazyk, oblečenie, hudbu, pohyb Turkov a všetko, čo Vás zaujme a čo by sa mohlo použiť v našej divadelnej hre. Svoje postrehy si zapíšte, aby sme si ich mohli spoločne rozdiskutovať a v jednotlivých improvizáciách uplatniť.

Tešíme sa na Vaše postrehy a imaginárne stretnutia s Vami

Váš kolektív LDO

Ahojte kolegovia,možno to poznáte aj používate, ale ak nie, tak Google má fajn aplikáciu. Volá sa Trieda. Výrazne uľahčuje zadávanie úloh a komunikáciu s rodičmi. Všetkých pozdravujem. Martin Koza