Literárno-dramatický odbor - 2017/2018

Matysová Eva, vedúca odboru
Bytčanková Lenka, Mgr. art.
Čanecká Miroslava, Mgr. art.
Jurgová Dagmar, Mgr.
Šimášková Olga
Štekláčová Dagmar, Mgr.