Tanečný odbor - 2023/2024

Stráňavová Laura, DiS.art.
 

Cieľom vyučovacieho procesu na 1. stupni základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov.

Prvá etapa tanečného vzdelávania prebieha od prípravného štúdia po 3. ročník. Trvá 4 roky a poznáme ju pod spoločným názvom tanečná príprava.

Druhá etapa tanečného vzdelávania prebieha od 4. po 7 ročník, trvá tiež 4 roky ako prvá etapa. Obsahuje základy rôznych tanečných techník: klasického tanca, ľudového tanca, novodobého tanca, džezového tanca.