Výtvarný odbor - 2020/2021

Vyučujú dištančne:
22_03_2021

Architektonická kompozícia z geometrických tvarov - pomocný materiál pre uchádzačov o štúdium architektúry v Brne

Kompozícia.pdf (519020)
Kompozícia2.pdf (457850)
Kompoziční úkol - Zadání-Brno.jpg (67779)
 
 
26_02_2021

Dekoratívne činnosti - Kreslené dekoratívne písmeno

určené pre 2. časť I. stupňa ZUŠ

materiál: výkres, alebo kresliarsky papier A4, ceruzky, tenké fixky, tuš, redispero

klik: Dekoratívne činnosti-Písmeno 26_2_21.pdf 

 
25_01_2021

Konštruktivizmus a funkcionalizmus

Obrazový materiál pre študijnú kresbu architektúry

primárne určené pre II. stupeň VO a uchádzačov o VŠ štúdium architektúry a dizajnu

Formát A3

Materiál: baliaci papier, výkres, ceruzka, uhlík

 

Nový život starých vecí

Priestorové vytváranie, maľba

určené pre celý I. stupeň VO

Popis úloh a materiálnych požiadaviek je súčasťou prílohy
 
15_12_2020

Dizajnové krabičky - priestorové vytváranie

určené pre 2.časť I.stupňa, najmä pre uchádzačov o štúdium na stredných školách s umeleckým zameraním

materiálne požiadavky: výkres, farebný papier (A4), ceruzka, nožnice, orezávač, pravítko, kružidlo, príborový nôž, disperzné lepidlo

Dizajnové krabičky.pdf (804692)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fantazijné kompozície

určené pre 2.časť I.stupňa, ale aj pre uchádzačov o štúdium na stredných školách s umeleckým zameraním (pre rozšírenie portfólia)

materiálne požiadavky:obyčajný trojvrstvový kartón (z krabicových obalov)orezávač, ceruzka, pastelky, temperové farby, fixky, čierny tuš, lepidlo

 
 
15_12_2020
Fantazijné kompozície - ČLOVEK-ZVIERA-VEC

Kresba figurálnych kompozícií
Primárne určené pre 2.č. I. stupňa, prípadne aj pre II. stupeň VO ZUŠ
Technika: kresba
Materiál: ceruzka, fixky, tuš, redispero, výkres, baliaci papier
Formát: A4
Poznámka: vítané sú aj vlastné kompozície
 
 
 
01_12_2020

Figurálna kompozícia
Študijná kresba figurálnych kompozícií. Primárne určené pre I. stupeň VO ZUŠ
Technika: kresba
Materiál: ceruzka, pastelky, výkres, baliaci papier
Formát: A3, alebo A4

Figurálna kompozícia.pdf (12091323)
 
25_11_2020

Námety pre dizajnérske štúdie

Študijná kresba pre talentové skúšky a portfólio (na SŠ a VŠ s výtvarným zameraním)
Primárne určené pre uchádzačov o štúdium dizajnu, 4. a 5. ročník 2. časti I. stupňa a II. stupeň VO ZUŠ
Technika: kresba, kolorovaná kresba, kombinovaná technika
Materiál: ceruzka, pastelky, tuš (aj farebný), akvarelové farby, farebné fixky, výkres, baliaci papier
Formát: A3, alebo A2

Design 2.pdf (7786498)
 
20_11_2020

pre "budúcich" architektov

Štúdie interiéru a Architektonické vytváranie, štúdie, skice architektonických objektov
Študijná kresba pre talentové skúšky a portfólio
Primárne určené pre uchádzačov o štúdium architektúry, II. stupeň VO ZUŠ
Technika: kresba, kolorovaná kresba, kombinovaná technika
Materiál: ceruzka, pastelky, tuš (aj farebný), akvarelové farby, farebné fixky, výkres, baliaci papier
Formát: A3, alebo A2

Architektúra - skice a štúdie architektúry.pdf (3542464)
Architektúra - skice a štúdie intertéru.pdf (1160128)

 

16_11_2020

"Nenechajme si pokaziť aj Vianoce" - Betlehem

Figurálna kompozícia, alebo krajinomaľba. Primárne určené pre pre všetky ročníky I. stupňa VO ZUŠ

Technika: kolorovaná kresba, maľba, kombinovaná technika

Materiál: ceruzka, pastelky, tuš (aj farebný), drievko, redispero, akvarelové, akrylové, alebo temperové farby, farebný suchý pastel, výkres (prípadne maliarsky kartón)

Formát: ľubovoľný

Odporúčanie: podľa možností vychádzať z nádherných figurálnych kompozícií geniálneho českého ilustrátora Josefa Ladu, ale nie je to podmienka. Vítané sú hlavne vlastné nápady!!!

Betlehem 16_11.pdf (9994072)
 
EDUKAČNÝ MATERIÁL 11_2020:

Dizajn - Primárne určené pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium dizajnu, II. stupeň VO ZUŠ

Materiálne podmienky: ceruzky HB až 6B, fixky (čb, farebné, ostré, zrezané), vodové farby, farebné tuše, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy), baliaci papier, výkres, alebo kresliarsky kartón formátu A3 (297X420mm)

poznámka: snažiť sa nekresliť z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné). Sú vítané hlavne vlastné dizajnérske návrhy rôznych spotrebných predmetov (obalová technika, domáce mechanické, alebo elektrické spotrebiče, biela, či čierna technika atď.)
Pozor, vzhľadom na neštandardnú spoločenskú situáciu, prijímacie skúšky sa môžu uskutočniť aj dištančnou formou, čiže, bude nutné predložiť kvalitné portfólio domácich prác uchádzačov. Preto to nepodceňte a snažte sa urobiť maximum pre svoju domácu prípravu!

Design.pdf (7341917)

 

"Také škaredé, až je to pekné"

Kresebná štúdia psa (ČB, alebo farebné) - Primárne určené pre všetky ročníky I. stupňa VO ZUŠ
Materiálne podmienky: ceruzky HB až 6B, kvalitné pastelky, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy),baliaci papier, výkres, alebo kresliarsky kartón formátu A4 (210X297mm)prípadne A3 (297X420mm),

poznámka: snažiť sa nekresliť z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné).

Také škaredé, až je to pekné.pdf (3782754)
 

Architektúra a dizajn 2. časť

Kresba figúry a portrétu - Primárne určené pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium architektúry a dizajnu, II. stupeň VO ZUŠ

Materiálne podmienky: ceruzky HB až 6B, prírodný, alebo umelý uhlík, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy),baliaci papier, výkres, alebo kresliarsky kartón formátu A3 (297X420mm),

poznámka: snažiť sa nekresliť z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné).

Sú vítané aj kresby vlastných priestorových kompozícií.

Pozor, vzhľadom na neštandardnú spoločenskú situáciu, prijímacie skúšky sa môžu uskutočniť aj dištančnou formou, čiže, bude nutné predložiť kvalitné portfólio domácich prác uchádzačov.

Preto to nepodceňte a snažte sa urobiť maximum pre svoju domácu prípravu!

Architektúra a dizajn 02.pdf (7913627)

EDUKAČNÝ MATERIÁL 10_2020:

Architektúra a dizajn 1. časť
Primárne určené pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium architektúry a dizajnu, II. stupeň VO ZUŠ
Materiálne podmienky: ceruzky HB až 6B, prírodný, alebo umelý uhlík, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy),
baliaci papier, výkres, alebo kresliarsky kartón formátu A3 (297X420mm),

poznámka: snažiť sa nekresliť z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné). Sú vítané aj kresby vlastných priestorových kompozícií.

Pozor, vzhľadom na neštandartnú spoločenskú situáciu, prijímacie skúšky sa môžu uskutočniť aj dištančnou formou, čiže, bude nutné predložiť kvalitné portfólio domácich prác uchádzačov. Preto to nepodcente a snažte sa urobiť maximum pre svoju domácu prípravu! 

Architektúra a dizajn 01.pdf (2417652)

stručný prehľad dejín svetovej ARCHITEKTÚRY:

https://vygosh.cz/dejiny.html

 

Štúdia stoličkyPrimárne určené pre uchádzačov o stredoškolské umelecké vzdelanie, ale aj pre všetkých žiakov 2. časti I. stupňa VO ZUŠ.

Materiálne podmienky: baliaci papier (prípadne výkres)formátu A3 (297X420mm), alebo A2 (420X594mm), ceruzky HB až 6B, prírodný, alebo umelý uhlík, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy).

poznámka: snažiť sa nekresliť z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné). Samozrejme je vítaná aj kresba podľa skutočnej stoličky (podľa domácich podmienok).

Štúdia stoličky.pdf (6037488)

Štúdia zátišia-kresba, maľba - Primárne určené pre uchádzačov o stredoškolské umelecké vzdelanie, ale aj pre všetkých žiakov 2. časti I. stupňa VO ZUŠ.
Materiálne podmienky: ceruzky HB až 6B, prírodný, alebo umelý uhlík, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy),
baliaci papier, výkres, alebo hrubší kartón formátu A3 (297X420mm), ploché a guľaté štetce (s umelými vlasmi)rôznych veľkostí, temperové, akrylové, prípadne akvarelové farby.

poznámka: snažiť sa nekresliť, či maľovať z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné). Sú vítané aj kresby a maľby podľa skutočných predlôh (ovocie, zelenina, rôzne predmety).

Štúdia zátišia-kresba, maľba.pdf (6859434)
 
 

Forma dištančného vzdelávania:

Zadanie výtvarnej témy na vypracovanie pre žiaka výtvarného odboru - 

formou e-mailu rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi na poskytnutú adresu.

Informačne aj na stránke školy.

Individuálna online konzultácia (prípadné usmernenia, korektúra práce...) - 

5-10 minútový hovor, videohovor cez whatsapp, viber.

Každý žiak môže volať, chatovať v čase podľa svojho pôvodného rozvrhu, no zároveň podľa aktuálnych technických možností - vo videohovoroch sa navzájom prestriedajú, nakoľko skupinu tvorí 6-10 detí, aby sa každému z nich dostalo primeranej pozornosti. 

Čas na to vyhradený bude vždy 40 minút, napr. 1. skupina v pondelok od 14:00-14:40, 2. skupina 16:00-16:40.

Kontrola vypracovaných prác (individuálna spätná väzba) - 

formou fotografií celej práce, príp. jej častí a detailov zasielané na e-mail, viber, whatsapp, messenger.

Práce budú na nevyhnutný čas dištančného vzdelávania ukladané do elektronického priečinka učiteľa v počítači.

Vybraté práce veľmi radi zverejníme aj v našej fotogalérii na stránke školy.

Tešíme sa na spoluprácu!

 
Talentovky 2021:
 
 
 
 

Fotogaléria: Výtvarný odbor