Vašková Magdaléna, PaedDr.

 

Vážení rodičia, milé deti!

Súčasná situácia nás všetkých nejakým spôsobom obmedzila v bežnom životnom fungovaní. 

Neostal ušetrený ani náš výtvarný ateliér v ZUŠ. To však vonkoncom neznamená, že bola zastavená i naša či vaša tvorivá činnosť.

Vyučuje dištančne

Forma dištančného vzdelávania

Zadanie výtvarnej témy na vypracovanie pre žiaka výtvarného odboru - 

formou e-mailu rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi na poskytnutú adresu.

Informačne aj na stránke školy.

Individuálna online konzultácia (prípadné usmernenia, korektúra práce...) - 

5-10 minútový hovor, videohovor cez whatsapp, viber.

Každý žiak môže volať, chatovať v čase podľa svojho pôvodného rozvrhu, no zároveň podľa aktuálnych technických možností - vo videohovoroch sa navzájom prestriedajú, nakoľko skupinu tvorí 6-10 detí, aby sa každému z nich dostalo primeranej pozornosti. 

Čas na to vyhradený bude vždy 40 minút, napr. 1. skupina v pondelok od 14:00-14:40, 2. skupina 16:00-16:40.

Kontrola vypracovaných prác (individuálna spätná väzba) - 

formou fotografií celej práce, príp. jej častí a detailov zasielané na e-mail, viber, whatsapp, messenger.

Práce budú na nevyhnutný čas dištančného vzdelávania ukladané do elektronického priečinka učiteľa v počítači.

Vybraté práce veľmi radi zverejníme aj v našej fotogalérii na stránke školy.

 

Tešíme sa na spoluprácu!