Takáč Peter, Mgr., ved. PK

 
Vyučuje dištančne
20. december 2021

Architektúra a dizajn pre II. stupeň VO ZUŠ - Veľkosť  A3, kombinovaná technika, kolorovaná kresba, ceruzka, akvarelové farby, farebné fixky, pastelky 

Architektúra a dizajn.pdf 

13.-17. december 2021

Netradičné (vtipné)figurálne námety v kresbe - určené pre 2. časť I. stupňa VO ZUŠ 

kresba ceruzkou, veľkosť A3, alebo A4 - Netradičné figurálne námety v kresbe.pdf

Dejiny architektúry, 5. časť: Dejiny architektúry 5.časť.pdf
Dejiny architektúry, 4. časť: Dejiny architektúry 4.časť.pdf
 
06.12. - 10.12. 2021
Dejiny architektúry, 3. časť: Dejiny architektúry 3.časť.pdf

Inšpirácie - Fantazijný svet Petra Kľúčika - určené pre všetky ročníky VO ZUŠ - kresba, maľba, kombinovaná technika - ceruzka (aj mikrotužka-pentelka), guličkové pero, tenká fixka, pastelky, tempera, veľkosť ľubovoľná: Inšpirácie-Fantazijný svet.pdf

Dejiny architektúry, 2. časť: Dejiny architektúry 2.časť.pdf

Ilustrácia - divoká fauna podľa predlôh Jana Dungela

pre 2.časť I. stupňa a II. stupeň VO ZUŠ: Ilustrácia-divoká fauna Jana Dungela.pdf

Stručné dejiny architektúry-1.časť: Dejiny architektúry 1.časť.pdf

Pre uchádzačov o štúdium architektúry -  II.časť VO ZUŠ

 
29.11. - 3.12. 2021
Študijný materiál pre prípravu uchádzačov o štúdium architektúry - Kresba busty, pre II.stupeň VO ZUŠ

Figurálno-dekoratívne kompozície pre 2.časť I. stupňa VO ZUŠ

Kombinácia techník, kartón, lepidlo, tempera, fixky, tuš. Veľkosť ľubovoľná.

Figurálno-dekoratívna kompozícia.pdf

Kubistický portrét, pre 2.časť I.stupňa VO ZUŠ

kresba, maľba, kombinovaná technika -  ceruzky, pastelky, farebné fixky, akvarel, tempera, tuš, veľkosť A4+

Kubistický portrét.pdf

 
15.-19. 11. 2021 
Architektonické cvičenia pre portfólio a talentové prijímacie skúšky, II. stupeň VO ZUŠ
 
01.-05. 11. 2021
Kresba a štúdia portrétu pre 2.časť I. stupňa a II. stupeň VO ZUŠ
Portrét.pdf
 
25. - 28. 10. 2021

Kresba statickej a dynamickej figúry pre 2.časť I. stupňa a II. stupeň (rôzna obtiažnosť)

Kresba ceruzkou, prípadne uhlíkom na baliaci papier A4-A3 (podľa možností)

Kresba statickej a dynamickej figúry.pdf
 
18. - 22. 10. 2021

Univerzálne kresliarske cvičenia - zátišie a stolička pre 2. časť I. stupňa a II. stupeň VO ZUŠ so zreteľom na tvorbu portfólia pre talentové prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním.

Veľkosť A4, alebo A3 (baliaci papier), ceruzky H-HB-B-B6, plastická (alebo iná)guma, fixácia Fixatívom, alebo lakom na vlasy

Kresba zátišia.pdf 
Stolička.pdf 

 

25. - 28. 10. 2021

Kresba statickej a dynamickej figúry pre 2.časť I. stupňa a II. stupeň (rôzna obtiažnosť)

Kresba ceruzkou, prípadne uhlíkom na baliaci papier A4-A3 (podľa možností)

Kresba statickej a dynamickej figúry.pdf