Sekcia FKH - dychy 2019

4. jún 2019
Festivalová rada:
Mgr.art. Milan Oravec, ArtD. - predseda
Mgr. Ivana Gregová, DiS.art.
Mgr.art Milan Židek
Vyhodnotenie:

Fotogaléria: DYCHY 2019