Sekcia FKH 2019 - KLAVÍR

3. júna 2019 - pondelok
Festivalová rada: 
doc. Mgr.art. Eva Varhaníková, ArtD.
Mgr.art. Michael Berki
Mgr.art. Mária Škorvánková
Vyhodnotenie:

Fotogaléria: KLAVÍR 2019