Hra na dychové, bicie a ľudové hud. nástroje - 2017/2018

1.       Mgr. Adriana Jarabicová, ved. PK

2.       Mgr. Roman Capek

3.       Jozef Golis

4.       Klára Kullová

5.       Ladislav Malík

6.       Roman Špilák, DiS.art.

7.       Pavol Urban

 

Aktuality dychy

Prehrávky tried p. A. Jarabicová, Z. Golisová