Pavol Urban

pavol.urban68@gmail.com
 
Vyučuje dištančne

VÁŽENÍ RODIČIA.

Keďže sa, bohužiaľ, opäť zavreli brány našej ZUŠ z dôvodu šírenia koronavírusu Covid-19  a je len veľmi ťažko predpovedať, ako sa bude vyvíjať situácia ohľadom znovuotvorenia   školy, vyučovanie Vašich detí bude prebiehať dištančnou formou.

Nainštalujte si, prosím, do svojho PC /prípadne do svojho mobilného telefónu alebo

mobilného telefónu svojho dieťaťa/ aplikáciu ZOOM, prostredníctvom ktorej bude

vyučovanie prebiehať. Po inštalácii ma informujte formou mailu - bude Vám zaslaný

identifikačný kód a heslo, pomocou ktorých sa spojíme. Dodatočne upresním, kedy

a v akom čase bude dištančné vzdelávanie prebiehať.

 

Ď A K U J E M!

S pozdravom

                                 Pavol Urban