Spev - 2019/2020

1.       Mgr.art. Tomáš Vrškový, DiS.art., ved. PK

2.       Jana Bégerová, DiS.art.

3.       Mgr. Petra Bírová, DiS.art.

4.       Mgr. Alena Gavlasová, DiS.art.

5.       Antónia Gráfová

6.       Mgr.art. Jozef Gráf

7.       Bc. Júlia Hutyrová

8.       Alexandra Jedináková, DiS.art. 

9.       Bc. Slavomíra Kováčiková, DiS.art.

10.     Mgr.art. Martin Koza

11.     Viera Sojčáková, DiS.art.

12.     Mgr. Katarína Šimašková

 

  

Aktuality spev

Fotogaléria spev 2017-18