Spev - 2017/2018

1.       Antónia Gráfová, DiS.art., ved. PK

2.       Jana Bégerová, DiS.art.

3.       Mgr. Petra Bírová, DiS.art.

4.       Mgr. Alena Gavlasová, DiS.art.

5.       Mgr.art. Jozef Gráf

6.       Bc. Júlia Hutyrová

7.       Bc. Slavomíra Kováčiková, DiS.art.

8.       Viera Sojčáková, DiS.art.

9.       Mgr. Katarína Šimašková

10.     Mgr.art. Tomáš Vrškový

Aktuality spev

Fotogaléria spev 2017-18