Spev - 2018/2019

1.       Mgr.art. Tomáš Vrškový, DiS.art., ved. PK

2.       Jana Bégerová, DiS.art.

3.       Mgr. Petra Bírová, DiS.art.

4.       Eva Golisová

5.       Mgr. Alena Gavlasová, DiS.art.

6.       Antónia Gráfová

7.       Mgr.art. Jozef Gráf

8.       Bc. Júlia Hutyrová

9.       Alexandra Jedináková, DiS.art.       

10.     Bc. Slavomíra Kováčiková, DiS.art.

11.     Mgr.art. Martin Koza

12.     Bc. Silvia Martikánová, DiS.art.

13.     Viera Sojčáková, DiS.art.

14.     Mgr. Katarína Šimašková

  

Aktuality spev

Fotogaléria spev 2017-18