Hudobná náuka - 2020/2021

Milí žiaci.

Na úvod nového roka Vám chceme popriať veľa zdravia a síl v roku 2021. Veľmi sme sa tešili, že začneme vyučovanie už v priestoroch našej ZUŠ. Žiaľ ako už všetci vieme, situácia nám to stále nedovoľuje. 

V tomto prvom týždni 11.-15.1.2021 budeme opakovať učivo, ktoré sme sa doteraz naučili. Ak by ste sa pri opakovaní učiva stretli s nejakým problémom – skontaktujte sa s Vaším vyučujúcim Hudobnej náuky.

Spätne si môžete pozrieť pracovné listy pre jednotlivé  ročníky. Sú uložené na stránke našej ZUŠ   www.zusjpcadca.sk   

S pozdravom vyučujúci Hudobnej náuky. 

 

Skontaktujte sa, prosím, s učiteľom HN a dohodnite formu vypracovania a zaslania uvedených pracovných listov.Kontakt na vášho učiteľa HN nájdete po odkliknutí jeho mena, formu komunikácie dohodnite osobne.
Pre najmenších pár pekných piesní (noty a hudobný sprievod):
 
Materiály 14_12_2020:
 
Materiály 07_12_2020:
 
Materiály 30_11_2020:
 
Materiály 23_11_2020:

PL_1-1_23_11_Leh_A.pdf (242954)

PL_2-1_23_11_Leh_A.pdf (359971)

PL 3-1-1 JAR 23_11.pdf (268579)

PL 4_1 HUD NÁSTR HUT 22_11.pdf (413106)

PL 1_2 HUT 22_11.pdf (420081)
PL5 2_2 WEI 22_11.pdf (178039)
Obraty kvintakordu 2_2 WEI 22_11.pdf (168639)

PL 3_2 Harmónia 23_11_2020 BYT.pdf (365888)

 
Materiály 16_11_2020:
 
Materiály 10_11_2020:

Materiály 9_11_2020:

roč. 2./časť 2. Intervaly vrchní 2_2 roč.pdf (220,2 kB)
roč. 2./časť 2.Pracovný list č. 3 2_2 roč.pdf (271,8 kB)
 

Materiály 2_11_2020:

Dobrý deň milí naši ,, teorkári ''.

Aj tento týždeň Vás chceme potešiť niečím pekným v rámci Hudobnej náuky. Keďže situácia nám nedovoľuje byť spolu a niektorí toho majú veľa, rozhodli sme sa vám tento po a pred prázdninový týždeň spríjemniť peknými náučnymi filmami. Pre žiakov 1.,2.,3.,4,  ročníka prvej časti by sme odporučili pozrieť si film 

PS:niečo tam deti kreslia, budeme potešené, ak sa k nim pripojíte a obrázok vašej kresby nám pošlete.

https://youtu.be/WeK11q7-ZuA

A pre žiakov 1, 2, 3.,4., ročníka druhej časti :

https://youtu.be/crVjzsqvHoY

Všetkým prajeme príjemný čas pri sledovaní. 

PS :budeme veľmi vďačné, ak nám napíšete Vaše dojmy z filmu. 

Vaše učiteľky HN.

 
Materiály HN na stiahnutie 26.10.2020
 
Materiály HN na stiahnutie 19.10 - 23.10.2020
1.roč. 1.časť:
2.roč. 1.časť:
4.roč. 1.časť:
1.roč. 2.časť:
3.roč. 2.časť:
Staré stupnice.pdf 19/20_10_2020

 

Požiadavky na ukončenie predmetu HN - klik:

20 Abs.skúšky HN 20-21.pdf (270990)

Rozvrhy hudobná náuka:

 

ROZVRH Hudobná náuka 1. polrok 2020_21

 

 

 

Materiály 23_11_2020: