Hudobná náuka - 2017/2018

1.       Mgr. Alena Lehotská, ved. PK

2.       Mgr. Petra Bírová, DiS.art.

3.       Mgr. Peter Bytčanek

4.       Bc. Júlia Hutyrová

5.       Mgr. Adriana Jarabicová

6.       Mgr. Aneta Pečarková

 

Exkurzia absolventi HN 

Slovenské národné divadlo Bratislava a Múzeum umenia Viedeň - máj 2018

Požiadavky na ukončenie predmetu HN - klik:  17 Abs.skúšky HN 17-18.pdf (95463)

Záverečné skúšky HN - pondelok 28.5.2018 o 17:00