Mgr. Peter Bytčanek

peter.bytcanek@stonline.sk 
+421 907 813 958
Priatelia, kamaráti, žiaci 3.roč. 2.časti I.stup. predmetu hudobná náuka,
určite máte čas, ak k tomu budete mať aj chuť, budem rád, keď sa zoznámite s ďalšími zákutiami hudby, ktoré si dovolím pre Vás na tomto mieste zverejniť. Ak by ste mali akékoľvek otázky napíšte mi, telefonujte. Budem rád. Váš Peter Bytčanek, učiteľ HN
Na začiatok trochu počúvania - noty sú čierne bodky, ale každý muzikant ich môže zahrať ako to sám cíti.
Skvelé video: