Mgr. Peter Bytčanek

pbytca@gmail.com
+421 907 813 958
Žiaci 3.roč. 2.časti I.stup. predmetu hudobná náuka, budem rád, keď mi POŠLETE, SVOJU E-MAILOVÚ ADRESU A TELEFÓNNE ČÍSLO, budem vám pripravovať texty a príklady z hudobnej náuky a v čase nášho vyučovania sa kontaktujeme skype, zoom, whatsapp, youtube podľa osobného dohovoru.
pondelok od 17:05 hod., utorok od 17:05 hod. 
Váš Peter Bytčanek, učiteľ HN
10.-14.05.2021
BYT HN 3_2 malé veľké dieťa W.A.Mozart 10.5.2021  klik: Wolfgang Amadeus Mozart-PP.ppt
klik ukážky:  1.  Turecký pochod    2.  Synfónia g-mol č. 40   3.   Requiem, časť Dies Irae

03.-07.05.2021

BYT HN 3.-2. 03.05.2021  otec klasicizmu Joseph HAYDN.pdf  Propagátor hudby klasiczmu s rôznymi prekvapeniami v hudbe - klik: Symfónia G-dur - S prekvapením

26.-30.4.2021

19.-23. 4. 2021

BYT HN 3_2 Klasicizmus abs.pdf  VIDEO k HN 3_2 klik: KLASICIZMUS

12.-16. 4. 2021

BYT HN 3_2 G.F.Händel.pdf  Oratórium Mesiáš a veľmi známa časť Aleluja: G.F.Händel: Hallelujah 

29.-31.3.2021

BYT HN 3.r. 2.č. Veľkonočné obdobie v hudbe baroka. Prosím prečítajte si text a vypočujte ukážku diela STABAT MATER:

STABAT text.pdf     video STABAT MATER     Neapolská škola 18.st. Giovanni_Battista_Pergolesi

22.-26. 3. 2021
BYT HN 3.r. 2.č.  22.3.2021 J.S.Bach

15.-19. 3. 2021

BYT HN 3_2 15.3.2021 A.Vivaldi    

Prosím klik ukážky 3_2: www.youtube.com/watch?v=dciqiiaydew   

www.youtube.com/watch?v=nGdFHJXciAQ&list=RDnGdFHJXciAQ&start_radio=1&t=29    

www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE

08.-12. 03. 2021

01.-05. 3. 2021

BYT HN 3_2 BAROK.pdf 

video k HN 3_2 Barok: www.youtube.com/watch?v=TvDYIjPcGMw

22._26. 2. 2021
08.-12. 2. 2021

01.-05. 2. 2021

HN 3_2 BYT 2_2021 HN 3_2 gregoriánsky chorál.pdf 

zvuková ukážka:Gregoriánský chorál - Dixit Dominus Domino meo.mp3

25.-29. 1. 2021

PL_3r_2č_HN_25_1_21 pravek a starovek.docx (29967)

18.-22. 1. 2021

vám prinášame ďalšie časti zaujímavých filmov. Tešíme sa na skoré stretnutie v našej škole. 

3.ročník 2.časti https://youtube.com/watch?v=TvDYIjPcGMw&feature=share

11.-15.1.2021

budeme opakovať učivo, ktoré sme sa doteraz naučili. Ak by ste sa pri opakovaní učiva stretli s nejakým problémom – skontaktujte sa so mnou

30_nov a 1_dec_2020
Autorhudobného diela narába s tónmi v určitých tóninách (stupnice dur-mol), k tomu priraďuje harmóniu (sprievod pomocou akordov) a podľa rozsahu hudobných myšlienok vyberá formu hudobného diela.
Pozrite si celý text:
23_24_nov_2020

HARMÓNIA a hlavné harmonické funkcie

Harmonické funkcie sú tri základné akordy, ktoré potrebujeme na sprevádzanie melódie. Tri hlavné akordy v melódii, ktorú máme vytvorenú zo stupnice napr. C-dur vytvoríme  na I., IV. a V. stupni v stupnici.

Voláme ich:

TÓNIKA – akord na I. stupni stupnice (od 1. tónu v stupnici C dur= c-e-g) = C durový akord

SUBDOMINANTA – akord na IV. stupni v stupnici C dur (f-a-c) = F-durový akord

DOMINANTA – akord na V. stupni v stupnici C dur (g-h-d) = G-durový akord

Prosím, pozrite si celý text:
16_17_nov_2020

Obraty vznikajú preložením spodného (základného) tónu daného akordu o oktávu vyššie. Harmónia daného akordu ostáva pridávaním ďalších oktáv nezmenená, mení sa iba zvukové zafarbenie akordu.

Obraty akordov sa určujú podľa basového tónu.

  • Basový tón je spodný tón akordu.
  • Základný tón je tón na ktorom akord vznikol.
Prosím, pozrite si celý text:
9_10_nov_2020

Akord je súzvuk najmenej troch tónov rôznej výšky. Akordy sa rozlišujú na konzonantné (ľubozvučné) a disonantné (neľubozvučné). Aby boli akordy ľubozvučné, podliehajú určitým pravidlám, ktoré sú základom komponovania mnohých skladieb. V európskej hudbe sú akordy založené na terciovom systéme (zložené z tercií nad sebou).

Kvintakordy  Sú odvodené od jednotlivých stupníc. Základné kvintakordy každej stupnice sa skladajú z prvého, tretieho a piateho tónu stupnice.

Prosím, pozrite si celý text:

2_3_nov_2020

Kvintový a kvartový kruh

Sú to zoradené stupnice podľa počtu krížikov (kvintový kruh) podľa počtu béčiek (kvartový kruh) a majú veľmi jednoduchú logiku: 

Kvintový kruh:

Základom pre durové stupnice je stupnica C-dur.

Začiatok stupnice s jedným krížikom je na piatom tóne základnej stupnice – je to tón „g“, teda stupnica s 1 krížikom je G-dur.

Začiatok stupnice s dvoma krížikmi je na piatom tóne stupnice s 1 krížikom (G-dur) – je to tón „d“, teda stupnica s 2 krížikmi je D-dur. Atď, atď... až po 7 krížikov (Cis-dur).

Kvartový kruh:

Základom pre durové stupnice je stupnica C-dur.

Začiatok stupnice s jedným béčkom je na štvrtom tóne základnej stupnice – je to tón „f“, teda stupnica s 1 béčkom je F-dur.

Začiatokstupnice s dvomi béčkami je na štvrtom tóne stupnice s 1 béčkom (F-dur) – je to tón „b“, teda stupnica s 2 béčkami je B-dur. Atď, atď.... až po 7 béčiek (Ces-dur).

Tento istý vzorec platí aj pre molové stupnice, ale základom pre molové stupnice je a-mol.

Hľadáme teda v stupnici a-mol:

krížikové stupnice na 5 tóne v a-mol stupnici

béčkové stupnice na 4 tóne v a-mol stupnici.

pozri grafické znázornenie:

Kvint a kvart kruh.JPG (176657)
Kvint a kvart kruh.pdf (116839)

26_27_okt_2020
STUPNICE
zo starých stupníc zostali iba dve, ktoré sa najčastejšie používajú v novodobej hudbe (dur a mol)
Stupnica je množina 8 tónov v presnom poradí (dur a mol) a s presnými vzťahmi medzi tónmi.
Dur prirodzená (iónska) - poltóny medzi 3.-4. a 7.-8. tónom, medzi ostatnými tónmi sú celé tóny,
mol prirodzená (aiolská) - poltóny medzi 2.-3. a 5.-6. tónom, medzi ostatnými tónmi sú celé tóny.
Základom stupnice je prvý a posledný tón, ktoré sa rovnako volajú, ale je medzi nimi interval oktávy.
Napríklad:
Stupnicu je možné utvoriť od každého tónu pomocou posuviek (krížikov a béčiek) a môžeme ich usporiadať do presného poradia.
Podľa množstva krížikov - tzv. kvintový rad
Podľa množstva béčiek - tzv. kvartový rad
Materiály na stiahnutie:
 
19/20_okt_2020
Materiály na stiahnutie:
 
12/13_okt_2020
Priatelia, kamaráti, žiaci 3.roč. 2.časti I.stup. predmetu hudobná náuka,
určite máte čas, ak k tomu budete mať aj chuť, budem rád, keď sa zoznámite s ďalšími zákutiami hudby, ktoré si dovolím pre Vás na tomto mieste pripraviť. Ak by ste mali akékoľvek otázky napíšte mi, telefonujte. 
POŠLITE MI, PROSÍM, SVOJU E-MAILOVÚ ADRESU A TELEFÓNNE ČÍSLO, budem vás kontaktovať vždy v čase nášho vyučovania:
pondelok od 17:05 hod.
utorok od 17:05 hod.
Váš Peter Bytčanek, učiteľ HN
 
 
 
Na začiatok trochu počúvania - noty sú čierne bodky, ale každý muzikant ich môže zahrať ako to sám cíti.