Mgr. Peter Bytčanek

peter.bytcanek@stonline.sk 
+421 907 813 958
 
18.-19. máj 2020
Opera - vznik, vývoj
 
11.-12. máj 2020
Hudobný romantizmus - 19. storočie
 
4.-5. máj 2020
https://www.youtube.com/watch?v=KZUzC4eti1I - W.A.Mozart: Klavírny koncert D-dur
https://www.youtube.com/watch?v=SLxQpnrRqsw - L. van Beethoven: Óda na radosť
 
20:-21. apríl 2020
Ďalším obdobím hudby je klasicizmus:
 
6.-7.apríl 2020
Prosím pozrite si o predstaviteľoch obdobia baroka:
 
30.-31.03_2020
Prosím pozrite si hudobný barok:
 
Priatelia, kamaráti, žiaci 3.roč. 2.časti I.stup. predmetu hudobná náuka,
určite máte čas, ak k tomu budete mať aj chuť, budem rád, keď sa zoznámite s ďalšími zákutiami hudby, ktoré si dovolím pre Vás na tomto mieste zverejniť. Ak by ste mali akékoľvek otázky napíšte mi, telefonujte. Budem rád. Váš Peter Bytčanek, učiteľ HN
Na začiatok trochu počúvania - noty sú čierne bodky, ale každý muzikant ich môže zahrať ako to sám cíti.
Skvelé video: