Mgr. Alena Lehotská, ved. PK

alena.lehotska73@gmail.com
+421 907 567 730
Pracuje formou  dištančného  vyučovania:
notový  materiál  a pokyny k vyučovaniu  cez  mail,  nahrávka  cez  mobil,  telefón s rodičmi  a žiakmi,  odkaz  na web  stránke školy, video
 
 
03.-07.05.2021
 

15.-19. 3. 2021

LEH HN 1_1 15.3.2021 klik: youtu.be/uu9eFCjlrfk

LEH HN 2_1 15.3.2021 klik: youtu.be/ASq7ohfjlJ8

 
 
 
 
 
26_10_2020