Mgr. Alena Lehotská, ved. PK

alena.lehotska73@gmail.com
+421 907 567 730
Vyučuje dištančne
 
Pracuje formou  dištančného  vyučovania:
notový  materiál  a pokyny k vyučovaniu  cez  mail,  
nahrávka  cez  mobil,  
telefón s rodičmi  a žiakmi,  
odkaz  na web  stránke školy  
 
 
 
 
 
26_10_2020