Mgr. Alena Lehotská, ved. PK

 
Pracuje formou  dištančného  vyučovania:
notový  materiál  a pokyny k vyučovaniu  cez  mail,  nahrávka  cez  mobil,  telefón s rodičmi  a žiakmi,  odkaz  na web  stránke školy, video

Dátum : 13.12.-17.12.2021

Milé deti, veríme, že v tomto predvianočnom týždni vás potešia videá s Vianočnou tematikou . Želáme si, aby vám tieto chvíle spríjemnili čas, ktorý ostáva do Vianoc, na ktoré sa už určite všetci tešíte . Ďakujeme vám za vašu snahu a úsilie aj pri štúdiu hudobnej náuky . Krásne Vianoce všetkým prajú vyučujúci hudobnú náuku a tešíme sa na stretnutie s vami v novom roku 2022.

Na spríjemnenie tohto týždňa Vám posielam linky pekných programov 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11514/113744#9

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13966/207532#0

https://www.youtube.com/watch?v=5SDexrIbKcY

06.12.-10.12. 2021

1r. 1č. - Učivo v Pracovnom zošite strana 12, takt trojštvrťový – pre lepšie pochopenie je táto strana vypracovaná: PZ HN 1.r.1č. 

2r. 1č. - Učivo v pracovnom zošite – strana 37 – tempo. Doporučujem hudobné pojmy farebne zvýrazniť. (Pomôcka : ADAGIO - čítaj adádžo,  ACCELERANDO – čítaj ačelerando).

3r. 1č. - Učivo v pracovnom zošite – strana strana 22 – 23 a 52 – 53. (Strunové nástroje sláčikové a strunové nástroje brnkacie).

S pozdravom – Vaši vyučujúci Hudobnej náuky.

Prajeme veľa zdaru a príjemný adventný čas.

 
29.11.-3.12. 2021