Hra na klávesové hudobné nástroje - 2019-2020

1.       Mgr.art. Lucia Ščuriková, ved. PK

2.       Arpád Hollmann, DiS.art., metodik PK

3.       Richard Bareš

4.       Jana Bégerová, DiS.art.

5.       Mgr. Petra Bírová, DiS.art.

6.       Mgr. Veronika Chupáčová, t.č. MD

7.       Mgr.art. Monika Michalisková, DiS.art., t.č. MD

8.       Mgr.Zuzana Golisová, t.č. MD

9.       Antónia Gráfová, DiS.art.

10.     Bc. Júlia Hutyrová

11.     Oľga Hollmannová, DiS.art.

12.     Alexandra Jedináková, DiS.art.

13.     Bc. Slavomíra Kováčiková, DiS.art.

14.     Mgr. Pavol Kulla

15.     Viera Sojčáková, DiS.art.

16.     Mgr. Katarína Šimašková

17.     Mgr.art. Mária Škorvánková

18.     Bc. Blanka Štrbová, DiS.art.

19.     Mgr.art. Tomáš Vrškový

20.     Mgr.art. Radka Weisháb, Art.D.