Hra na klávesové hudobné nástroje - 2018-2019

1.       Mgr.art. Lucia Ščuriková, ved. PK

2.       Arpád Hollmann, DiS.art., metodik PK

3.       Richard Bareš

4.       Jana Bégerová, DiS.art.

5.       Mgr. Petra Bírová, DiS.art.

6.       Mgr. Veronika Chupáčová

7.       Mgr.art. Monika Michalisková, DiS.art.

8.       Eva Golisová

9.       Mgr.Zuzana Golisová

10.     Antónia Gráfová, DiS.art.

11.     Bc. Júlia Hutyrová

12.     Oľga Hollmannová, DiS.art.

13.     Korimová Tatiana

14.     Alexandra Jedináková, DiS.art.

15.     Bc. Slavomíra Kováčiková, DiS.art.

16.     Bc. Silvia Martikánová, DiS.art.

17.     Mgr. Pavol Kulla

18.     Bc. Michal Pavlík, DiS.art.

19.     Viera Sojčáková, DiS.art.

20.     Mgr. Katarína Šimašková

21.     Mgr.art. Mária Škorvánková

22.     Bc. Blanka Štrbová, DiS.art.

23.     Mgr.art. Tomáš Vrškový

24.     Mgr.art. Radka Weisháb