Hra na klávesové hudobné nástroje - 2017-2018

1.       Arpád Hollmann, DiS.art., ved. PK

2.       Jana Bégerová, DiS.art.

3.       Mgr. Petra Bírová, DiS.art.

4.       Mgr.art. Monika Fučková, DiS.art.

5.       Golis Jozef

6.       Mgr.Zuzana Golisová

7.       Antónia Gráfová, DiS.art.

8.       Bc. Júlia Hutyrová

9.       Oľga Hollmannová, DiS.art.

10.     Korimová Tatiana

11.     Bc. Slavomíra Kováčiková, DiS.art.

12.     Simona Matyšáková

13.     Mgr. Pavol Kulla

14.     Michal Pavlík, DiS.art.

15.     Viera Sojčáková, DiS.art.

16.     Mgr.art. Lucia Ščuriková

17.     Mgr. Katarína Šimašková

18.     Bc. Blanka Štrbová, DiS.art.

19.     Mgr. Ivana Vraželová, DiS.art.

20.     Mgr.art. Tomáš Vrškový

21.     Mgr.art. Radka Weisháb