Richard Bareš

baresr98@gmail.com
+421 918 285 302
 
Vyučuje dištančne:

Platformy ,,Skype,, a videohovor ,,Gmail,,  

Písomne a notové materiály budú zasielané cez osobný mail: baresr98@gmail.com

kontakt mobil, mail, web školy