Viera Sojčáková, DiS.art.

vierasojcakova@gmail.com
+421 918 389 931
 
Vyučuje dištančne:

Videohovor Messenger, Viber, Skype

Telefón - pokyny a zasielanie hudobných materiálov, odkazov

E-mail: zasielanie hudobných materiálov