Alexandra Jedináková, DiS.art.

alexandra.jedinakova.aj@gmail.com
 
Vyučuje dištančne:

Videohovor Messenger

Videohovor Zoom

Gmail- onlinetrieda: pokyny a zasielanie hudobných materiálov

E-mail: zasielanie hudobných materiálov